• 111.

    Historia cyfrowa : aktualny status

    doi.org #dh

    Autorzy artykułu postanowili opisać aktualny status historii cyfrowej jako dyscypliny badawczej. Źródła historii cyfrowej widzą w kliometrii (lata 60.). Przedstawiając współczesny potencjał historii cyfrowej wymieniają techniki rozpoznawania pisma (także ręcznego), pracę ze źródłami born digital, masową analizę źródeł wizualnych i tekstowych, naukowe edycje krytyczne, linked open data i analizę sieciową.

    ROMEIN, C.A., KEMMAN, M., BIRKHOLZ, J.M., BAKER, J., DE GRUIJTER, M., MEROÑO‐PEÑUELA, A., RIES, T., ROS, R. and SCAGLIOLA, S. (2020), State of the Field: Digital History. History. doi:10.1111/1468-229X.12969

    Dodane przez: mw | 2020-05-14 | Udostępnij na Facebooku | Udostępnij na Twitterze