• 174. "Glamour" o edytorkach Wikipedii Około 90 proc. osób edytujących Wikipedię to mężczyźni. Artykuł z Glamour przedstawia historie kilku edytorek mających na koncie dużą liczbę haseł oraz inicjatywy, których celem jest zwiększenie aktywności kobiet w społeczności wikipedystycznej i wspieranie powstawania haseł poświęconych kobietom. www.glamour.com | #wikipedia | 2021-02-03
  • 177. Artykuły w czasopismach medycznych plagiatują Wikipedię Michaël R. Laurent opisuje przypadki plagiatowania haseł Wikipedii w recenzowanych czasopismach medycznych oraz wskazuje na negatywny efekt reakcji społeczności wobec "zewnętrznych" plagiatów. Wobec odkrycia identycznych fragmentów w haśle Wikipedii i czasopiśmie naukowym, to z hasła usuwany jest skopiowany fragment, ponieważ uznaje się, że źródło zewnętrzne zawsze jest oryginalne. doi.org | #wikipedia | 2021-02-07
  • 192. W czasie lockdownu rośnie liczba edycji Wikipedii Analiza 223 milionów edycji z 12 wersji językowych Wikipedii z lat 2018-2020 pozwoliła wykazać, że pandemia i lockdown przełożyły się na zwiększenie liczby edycji oraz zwiększenie liczby osób w społeczności. Jak przekonują autorzy, edycje w anglojęzycznej Wikipedii wzrosły o 20 proc. od poziomu, jaki możnaby zakładać na podstawie analizy danych z lat poprzedzających pandemię. Wzrosty liczby edycji przekraczają założenia także w Wikipediach w włoskim, niemieckim, francuskim, koreańskim i japońskim - dzieje się to jednak po krótkotrwałym szoku, wyraźnym spowolnieniu edycji, spowodowanym zakazem przemieszczania się. arxiv.org | #wikipedia | 2021-02-22
  • 201. Wikipedia @20 : historie niedokończonej rewolucji "Wikipedia @20: Stories of an Incomplete Revolution" to publikacja zbiorowa wydana przez wydana przez MIT Press z okazji przypadającego w tym roku dwudziestolecia Wikipedii. W tomie znajdziemy m.in. opracowanie o recepcji Wikipedii w prasie, artykuły o relacjach między światem akademickim a Wikipedią czy potencjale tego projektu w całościowym, holistycznym opisywaniu wydarzeń i postaci historycznych. Przeczytać tam można także teksty poświęcone stereotypom i uprzedzieniom, ujawniającym się w treści haseł czy podejmujące problem dostępności treści Wikipedii poza infrastrukturą internetową. Książka opublikowana została w otwartym dostępie. mitpress.mit.edu | #wikipedia | 2021-03-02
  • 209. Artykuły naukowe cytowane w Wikipedii nie są cytowane poza Wikipedią Analiza prawie 2 mln artykułów z Wikipedii, które cytowały łącznie ponad 800 tys. artykułów naukowych wykazała, że większość artykułów naukowych cytowanych w hasłach z Wikipedii nie jest cytowana lub nie została zweryfikowana w kolejnych badaniach. doi.org | #wikipedia | 2021-03-06