• 181. Software studies i kreatywne kodowanie w JavaScript: podręcznik [PDF] Wydawnictwo Open Humanities Press udostępniło książkę 'Aesthetic Programming: A Handbook of Software Studies' (autorstwa Winnie Soon i Geoffa Coxa). To podręcznik programowania w JavaScript (w bibliotece p5.js), którego celem - jak czytamy we wstępie - nie jest jedynie przekazanie umiejętności technicznych. Ma uczyć tego, w jaki sposób czytać, pisać i myśleć z kodem i przez kod. Programowanie jest dla autorów dynamiczną praktyką kulturową - stąd też tytuł książki, powstałej na bazie stacjonarnego kursu prowadzonego na Uniwersytecie w Aarhus w Dani. Książka dostępna jest na licencji CC BY-SA. www.openhumanitiespress.org | #software studies | 2021-02-10