• 22. Komu przyznać granty? Grantodawcy eksperymentują z finansowaniem projektów metodą losowania www.nature.com #nauka
  • 47. Badania nad przechowywaniem zasobów cyfrowych w DNA Serwerownie w USA są odpowiedzialne za 2 proc. krajowej konsumpcji energii elektrycznej. Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) zainwestuje 48 mln dolarów w badania nad przechowywaniem zasobów cyfrowych w DNA. Kodowanie zasobów do DNA ma pozwolić na ich wieczyste przechowywanie przy ograniczonym zużyciu zasobów. onezero.medium.com #nauka
  • 60. No raw data, no science Redaktor naczelny czasopisma naukowego Molecular Brain poprosił autorów części zgłaszanych do niego artykułów o udostępnienie surowych danych badawczych ("revise before review"). 97 proc. autorów nie udostępniło takich danych, część z nich dodatkowo wycofała swoje zgłoszenie do czasopisma. Autor przekonuje, że nieudostępnianie surowych danych badawczych uniemożliwia powtórzenie badania i właściwą ocenę przyjmowanego do czasopisma artykułu. doi.org #nauka
  • 61. Analiza geograficzna przypisów w najlepszych artykułach z WoS Lutz Bornmann i współautorzy zbadali, z jakich krajów pochodzą publikacje cytowane w najpopularniejszych artykułach naukowych (top 1 proc. najczęściej cytowanych tekstów z bazy Web of Science). Dane dla lat 2004-2013 dokumentują dominację USA i UK. Udział 'polskich' przypisów jest na poziomie 0.35 (zamykający zestawienie Iran ma 0.20). journals.plos.org #nauka
  • 82. Etyczne aspekty upowszechniania poglądów nienaukowych Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce Polskiej PAN. Warto przeczytać choćby część poświęconą charakterystyce zjawiska pseudonauki. journals.pan.pl #nauka