• 22. Komu przyznać granty? Grantodawcy eksperymentują z finansowaniem projektów metodą losowania www.nature.com | #nauka | 2019-11-22
  • 47. Badania nad przechowywaniem zasobów cyfrowych w DNA Serwerownie w USA są odpowiedzialne za 2 proc. krajowej konsumpcji energii elektrycznej. Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) zainwestuje 48 mln dolarów w badania nad przechowywaniem zasobów cyfrowych w DNA. Kodowanie zasobów do DNA ma pozwolić na ich wieczyste przechowywanie przy ograniczonym zużyciu zasobów. onezero.medium.com | #nauka | 2020-02-07
  • 60. No raw data, no science Redaktor naczelny czasopisma naukowego Molecular Brain poprosił autorów części zgłaszanych do niego artykułów o udostępnienie surowych danych badawczych ("revise before review"). 97 proc. autorów nie udostępniło takich danych, część z nich dodatkowo wycofała swoje zgłoszenie do czasopisma. Autor przekonuje, że nieudostępnianie surowych danych badawczych uniemożliwia powtórzenie badania i właściwą ocenę przyjmowanego do czasopisma artykułu. doi.org | #nauka | 2020-02-22
  • 61. Analiza geograficzna przypisów w najlepszych artykułach z WoS Lutz Bornmann i współautorzy zbadali, z jakich krajów pochodzą publikacje cytowane w najpopularniejszych artykułach naukowych (top 1 proc. najczęściej cytowanych tekstów z bazy Web of Science). Dane dla lat 2004-2013 dokumentują dominację USA i UK. Udział 'polskich' przypisów jest na poziomie 0.35 (zamykający zestawienie Iran ma 0.20). journals.plos.org | #nauka | 2020-02-24
  • 82. Etyczne aspekty upowszechniania poglądów nienaukowych Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce Polskiej PAN. Warto przeczytać choćby część poświęconą charakterystyce zjawiska pseudonauki. journals.pan.pl | #nauka | 2020-03-17
  • 185. Indeks Hirscha nie jest już dobrym wskaźnikiem renomy naukowej Autorzy opracowania zebrali dane o najczęściej cytowanych autorach z dziedzin takich jak biologia, informatyka, ekonomia i fizyka. Analiza 3.9 mln artykułów i 323 milionów cytatów wykazała, że korelacja poziomu indeksu Hirscha z otrzymywaniem nagród naukowych, wskaźnikiem pozycji w świecie naukowym, wyraźnie zmalała. W ramach badania zebrano dane o ponad 10 tys. nagród naukowych, począwszy od lat 70. - autorzy sugerują, że konieczne jest przemyślenie znaczenia indeksu-h w ocenie dorobku naukowego i systemach grantowych. Artykuł uzupełniają interaktywne wykresy. arxiv.org | #nauka | 2021-02-15
  • 206. Na Wydziale Filologicznym UŁ powołano Centrum Badań Posthumanistycznych Centrum Badań Posthumanistycznych ma charakter naukowy i zajmuje się badaniami z pogranicza nauk humanistycznych, środowiska naturalnego oraz nowych technologii. W ramach swoich działań Centrum będzie organizowało konferencje, wydawało publikacje, realizowało projekty badawcze, organizowało seminaria i wykłady gościnne. Docelowo naukowcy zaangażowani w działalność nowego podmiotu chcą stworzyć nowe czasopismo naukowe. www.uni.lodz.pl | #nauka | 2021-03-05