• 56. Statystyki niemieckich muzeów (2018) Na TT podsumowanie raportu "Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland". Ponad 111 mln wizyt w niemieckich muzeach w 2018 roku, 68 proc. muzeów posiada własną stronę; istnieje korelacja między ilością wizyt w muzeum a posiadaniem lub nieposiadaniem własnej strony WWW przez muzeum; 29 proc. niemieckich muzeów w 2018 roku publikowało swoje zbiory online. Raporty publikowane są z rocznym opóźnieniem. twitter.com | #muzea | 2020-02-19
  • 57. Technologie cyfrowe w muzeach - zachowania zwiedzających Osoby, które chciałyby badać wykorzystanie technologii cyfrowych w muzeach, mogą skorzystać z danych zebranych w 2017 roku w Chinach. Udostępniono dane z 800 obserwacji, dokumentujące rodzaj wykorzystywanych narzędzi cyfrowych (AR, VR, kioski multimedialne itp.), profil zwiedzających oraz sposób ich relacji z ekspozycją. Kontekst danych został opisany w cytowanej niżej pracy. github.com | #muzea | 2020-02-20
  • 106. Wirtualne zwiedzanie traci na popularności Pandemia COVID-19 to także wyzwanie dla muzeów: artykuł analizuje dotyczące muzeów wyszukiwania użytkowników w Google. Dane z Google Trends informują nie tylko o relatywnej popularności określonych fraz, ale też podpowiadają powiązane frazy. Okazuje się, że zainteresowanie "wirtualnym zwiedzaniem" było krótkotrwałe i użytkownicy szukają teraz innej oferty. museumhack.com | #muzea | 2020-05-06
  • 152. Wykorzystanie zbiorów MOMA w hasłach Wikipedii Autorki opracowania analizują wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów Metropolitan Museum of Art (MOMA) w Wikipedii. Muzeum udostępniło w Wikimedia Commons ponad 360 tys. obiektów, z których autorki wyodrębniły 169 obrazów wykorzystywanych do ilustracji haseł w języku angielskim, generujących miesięcznie około 2 mln odsłon. Okazało się, że 43 proc. tych obiektów opublikowano w hasłach niezwiązanych ze sztuką. Autorki opisują modele "konsumpcji" cyfrowego dziedzictwa przez użytkowników Wikipedii oraz podkreślają, że Wikipedia jest ważnym kanałem upowszechniania zbiorów dziedzictwa i demokratyzującym dostęp do nich, ułatwiając korzystanie z nich także poza kontekstem sztuki (autorki określają je jako użycie "utylitarne" i "hedonistyczne"). edizionicafoscari.unive.it | #muzea | 2021-01-20
  • 163. Google Art Project: cyfrowy kolonializm? Inna Kizhner i współautorzy opracowania zwracają uwagę, że w projekcie Google, który ma na celu upowszechnianie zbiorów kultury online, 82 proc. publikowanych obiektów pochodzi z instytucji działających w Stanach Zjednoczonych. Czy mamy do czynienia z cyfrowym kolonializmem? Na czym ma polegać "dostępność" zasobów kultury w praktyce Google? Przedstawiciele i przedstawicielki instytucji współpracujących z Google Art Project mogą opisywać swoją współpracę z Google w anonimowej ankiecie. academic.oup.com | #muzea | 2021-01-28
  • 176. Jaka będzie przyszłość muzeów? Wyniki badania metodą Delphi Między 2017 a 2018 rokiem prawie sto ekspertek i ekspertów wzięło udział w projekcie mającym wypracować scenariusze przyszłości dla francuskich muzeów. Przygotowano trzy scenariusze: 1) rozwoju oferty edukacyjnej muzeów wobec demokratyzacji kultury i postępującego zróżnicowania odbiorców; 2) zmiany w działaniu muzeów wywołane zmniejszeniem wsparcia państwowego i samorządowego 3) działań muzeów w obliczu kryzysu ekonomicznego i spadku liczby odwiedzających. doi.org | #muzea | 2021-02-04
  • 218. Muzeum Przyszłości 02: W wirtualnym świecie [spotkanie] "W jaką stronę mogą zmierzać rozwój digitalizacji muzeów i architektury informacji? W jakim stopniu muzeum jest konkurencyjne wobec innych podmiotów medialnych, czy może oferować i konkurować z komercyjnymi gigantami? Czy muzea powinny budować swoje własne platformy, aplikacje, itd. I czy warto uczestniczyć w tym wyścigu o uwagę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania." - spotkanie 24.03 18:00 na facebookowym profilu łódzkiego Muzeum Sztuki. msl.org.pl | #muzea | 2021-03-17
  • 224. Mapa inicjatyw muzealnych w czasach pandemii Chiara Zuanni z Uniwersytetu w Grazu przygotowała mapę projektów cyfrowych, podejmowanych przez muzea w czasie pandemii koronawirusa. Mapa jest częścią jej pracy badawczej poświęconej strategiom działań muzealnych w czasie lockdownu. Zebrane dane obejmują 820 projektów z 40 krajów. digitalmuseums.at | #muzea | 2021-04-19