• 141. Parler - wstępna charakterystyka na podstawie danych Max Aliapoulios i współautorzy przygotowali wstępną charakterystykę użytkowników Parlera i treści rozpowszechnianych w tym serwisie, mającym być 'wolnościową' alternatywą dla Twittera. Zanalizowano ponad 12 mln kont, 56 mln postów i 61 mln komentarzy. Autorzy prezentują np. zestawienia najpopularniejszych słów w opisach biograficznych użytkowników ('conservative','god', 'trump'), statystyki aktywności i linków udostępnianych w serwisie. Artykuł jest bardzo ciekawym opracowaniem pokazującym metody tworzenia charakterystyki poszczególnych portali mediów społecznościowych. arxiv.org | #media społecznościow | 2021-01-14
  • 154. Manipulacje w mediach społecznościowych: raport za 2020 [PDF] Oxford Internet Institute opublikował raport 'Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation'. Znalazło się w nim omówienie celów, metod i zasięgu manipulacji w mediach społecznościowych. W zestawieniu krajów podlegających manipulacjom w mediach społecznościowych znalazła się także Polska. comprop.oii.ox.ac.uk | #media społecznościow | 2021-01-21
  • 178. Facebook i spuścizna cyfrowa: decyzja sądu w Niemczech Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech (Bundesgerichtshof) decyzją z sierpnia 2020 roku przyznał rodzicom prawo dostępu do facebookowego konta zmarłego dziecka, jednak bez możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian i aktualizacji. Facebook odrzucał prośby rodziców, starających się na koncie córki odszukać motywów jej samobójczej śmierci - sprawa trafiła do sądu regionalnego w 2015 roku, w 2018 wyrok potwierdził Trybunał. Facebook udostępnił rodzicom plik PDF z 14 tys. stron danych, co nie zostało zaakceptowanie i dopiero w 2020 BGH wymusił na Facebooku zagwarantowanie bezpośredniego dostępu do konta zmarłej osoby. Autorzy opracowania zwracają uwagę na znaczenie tej sprawy dla kształtowania się prawnej wykładni dziedzictwa cyfrowego. www.ejournals.eu | #media społecznościow | 2021-02-07
  • 182. Zmediatyzowana pamięć w epoce algorytmów [PDF] "'You Have a New Memory': Mediated Memories in the Age of Algorithms" to praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Nowojorskim. Na bazie wywiadów, badań czterech grup fokusowych i analizie technologii autor opisuje wpływ, jaki mechanizmy filtrujące mediów społecznościowych oraz systemy wyszukiwania wpływają na kształtowanie wspomnień. Autor odwołuje się w tym zadaniu także do teorii archiwów cyfrowych. Osobom zainteresowanym tematem mediatyzacji pamięci bibliografia pracy może przydać się do odkrycia nowych lektur. etheses.whiterose.ac.uk | #media społecznościow | 2021-02-11
  • 184. Facebook: społecznościowe agregowanie kont zmarłych osób Profiles de Gente Morta to brazylijska społeczność facebookowa, której celem jest agregowanie informacji o osobach niedawno zmarłych, których profile dostępne są w tym serwisie społecznościowym. Osoby angażujące się w PGM chcą upamiętniać zmarłych, szczególnie w okresie pandemii, kiedy organizacja tradycyjnych pogrzebów jest zakazana - szukają też danych na stronach zakładów pogrzebowych. Społeczność wypracowała szczegółowy schemat publikowania informacji o zmarłych, nad przestrzeganiem zasad czuwają moderatorzy. Początki PGM sięgają lat 00. i serwisu Orkut, na Facebooku grupa liczy prawie 155 tys. osób. restofworld.org | #media społecznościow | 2021-02-12
  • 188. Nadawanie priorytetu oryginalnym wiadomościom na Facebooku Artykuł napisany przez zespół badaczy z Facebooka, pokazujący algorytm wyliczania pozycji treści w feedzie tego serwisu społecznościowego. Algorytm analizuje m.in. relacje między newsami i stopień ich podobieństwa, a także zakres zmiany słów w tekście kolejnych wersji tej samej informacji. Tekst jest dobrym wstępem do zaawansowanej analizy systemu publikowania i filtrowania na Facebooku, tym bardziej, że informacje o algorytmie pochodzą z oficjalnego źródła. arxiv.org | #media społecznościow | 2021-02-18
  • 198. Media społecznościowe negatywnie wpływają na sen Amandeep Dhir i współautorzy opisują fizjologiczne konsekwencje intensywnego korzystania z mediów społecznościowych. Przygotowana przez nich analiza bada związek między stalkingiem w mediach społecznościowych i nieustannym dbaniem o własny wizerunek a zaburzeniami snu. Badania na 876 użytkownikach i użytkowniczkach wykazują, że kompulsywne korzystanie z mediów społecznościowych niszczy higienę snu. Przytaczana literatura opisuje negatywny wpływ mediów społecznościowych na długość snu, jego regularność czy spanie w najbardziej odpowiednich porach. onlinelibrary.wiley.com | #media społecznościow | 2021-02-27