• 133. Wolna licencja z zakazem dyskryminacji Hippocratic License 2.1 to wolna licencja z obowiązkowymi zapisami o zakazie użycia licencjonowanego utworu do celów dyskryminacji i czynienia szkody komukolwiek. Hippocratic License oczekuje na sprawdzenie zgodności z Open Source Definition (OSD). firstdonoharm.dev #licencje