• 9. Homo deus Bardzo dobrze się czyta. Intelektualnie bez wyzwań. No ale to popularyzacja, zbiór przystępnie podanych tez. Właśnie raczej zbiór, nie synteza. Mocna dawka relatywizmu historycznego, ale warto sobie od czasu do czasu aplikować. Są irytujące wątki, np. nieostre pojęcie religii. www.wydawnictwoliterackie.pl | #lektury | 2019-11-06
  • 10. Kod kapitalizmu Zawsze warto dekodować kapitalizm. Rama interpretacyjna i błyskotliwe analizy z książki z pewnością w tym pomogą. Trochę szkoda, że całość nierówna. Jest mocne naukowe i syntetyzujące otwarcie, ale im dalej, tym bardziej odniosłem wrażenie, że czytam zbiór artykułów, nie do końca przetworzonych na potrzeby książki. wydawnictwo.krytykapolityczna.pl | #lektury | 2019-11-06
  • 43. Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki Krytyka Polityczna wyda książkę Karoliny Wasilewskiej o polskich pionierkach informatyki. Autorce udało się dotrzeć do Polek, które konstruowały komputery i tworzyły języki programowania czy pierwsze aplikacje użytkowe, a później komputeryzowały m.in. Bibliotekę Narodową i Ministerstwo Sprawiedliwości. wydawnictwo.krytykapolityczna.pl | #lektury | 2020-02-05
  • 46. Communicating the Past in the Digital Age [książka do pobrania] Wydawnictwo UbiquityPress opublikowało niedawno zbiór tekstów zebranych w ramach konferencji "International Conference on Digital Methods in Teaching and Learning in Archaeology". W tomie przeczytamy m.in. o doświadczaniu przeszłości w grach komputerowych, cyfrowym storytellingu w muzeach archeologicznych czy edukacji archeologicznej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Książka dostępna jest na wolnej licencji. doi.org | #lektury | 2020-02-07