• 3. Mit Geocites w badaniach wczesnego Webu Geocities, popularny darmowy hosting z połowy lat 90., ze swoją estetyką utożsamiany jest z całym wczesnym Webem. Dlaczego tak nie jest pisze Olia Lialina: you could tell the history of GeoCities as history of its users being angry, frustrated and moving out as soon as there was a chance. Także dominacja Geocities w badaniach wczesnego Webu jest raczej przypadkiem. Badacze i badaczki zajmują się pozostałościami tego serwisu przede wszystkim dlatego, że w ogóle się zachowały. blog.geocities.institute | #internet | 2019-10-27
 • 6. Trwa dyskusja nad ustawowym zakazem dark patterns W USA trwa dyskusja na temat prawnego zakazu wdrażania w interfejsy stron i aplikacji tzw. "dark patterns" - rozwiązań estetycznych i mechaniki wprowadzającej użytkownika w błąd lub podejmującej za niego określone decyzje. Do katalogu "dark patterns" zaliczono np. mechanizmy automatycznego odtwarzania video na YouTube czy kopiowanie adresów email użytkownika korzystającego na LinkedIn z przycisku "Nawiąż kontakt". Jednak felietonistni Wired piszą, że zakaz dark patterns nie zawsze mógłby podobać się użytkownikom. www.wired.com | #internet | 2019-10-29
 • 11. Bio-internet Prowadzone są badania nad transmisją sygnałów cyfrowych za pomocą szczepów bakterii. Problemem jest adresowanie sygnałów i niespodziewane ich zmiany w efekcie mutacji DNA. Podsumowanie tematu także w MIT Technology Review. arxiv.org | #internet | 2019-11-08
 • 16. Krótki kurs semantyki w HTML5 if something is a button, make it a <button>. twitter.com | #internet | 2019-11-09
 • 17. Fake news i Wikipedia Czym się różni fake news od imposter content? W linkowanym tekście przejrzysta typologia plus badanie możliwości walki z manipulacjami w artykułach Wikipedii. arxiv.org | #internet | 2019-11-12
 • 20. Jeśli chcesz lepszego internetu to sobie za niego zapłać. Internet dawniej miał niwelować podziały społeczne - ogrodnik strzyżący trawnik w posiadłości Billa Gatesa miał korzystać z tych samych stron i aplikacji co Bill Gates. Teraz czasy się zmieniły i płacenie za treści i usługi online jest nie tylko wyznacznikiem statusu, ale też pozwala na dotarcie do zasobów lepszej jakości. www.nytimes.com | #internet | 2019-11-15
 • 21. Jakie zmiany wywoła Internet w ciągu kolejnych 50 lat? Badanie bazowało na ustrukturyzowanej ankiecie wśród 530 ekspertów. Większość z nich oczekuje, że zmiany pójdą w dobrym kierunku, przy czym 75 proc. ankietowanych głosów pochodzi z Ameryki Północnej. www.pewresearch.org | #internet | 2019-11-20
 • 24. Materialność Internetu Brytyjczycy wysyłają dziennie 64 mln maili z nieistotną treścią (np. podziękowaniami czy potwierdzeniem odbioru poprzedniej wiadomości). Ograniczenie tej liczby może przełożyć się na zmniejszenie emisji CO2. Raport przygotowany przez firmę Ovo Energy. www.theguardian.com | #internet | 2019-11-27
 • 25. Materialność Internetu (2) Miliardowe odsłony teledysku do Despacito na YouTube (2018 r.) zużyły ilość energii elektrycznej porównywalną do rocznego zapotrzebowania 40 tys. gospodarstw domowych. Nie ma sensu mówić, że chmura jest wirtualna. theface.com | #internet | 2019-11-27
 • 26. Remediacja w języku Metafory starych mediów w interfejsach internetu. medium.com | #internet | 2019-11-28
 • 30. Wikipedii nie piszą tylko ludzie Edytowanie Wikipedii i utrzymanie porządku w hasłach wspiera 1601 botów, przy czym ich powstanie oraz zakres działania regulowany jest przez społeczność na drodze konsensusu. dl.acm.org | #internet | 2019-12-05
 • 31. Jak to było przed internetem? Emma Rathbone w krótkim opowiadaniu o tym, jak to było być samym/samą ze sobą zanim pojawił się internet. Brak dostępu do informacji i zasobów Sieci sprawia, że przychodzące do głowy pomysły stają się bardziej marzeniami niż planami. www.newyorker.com | #internet | 2019-12-06
 • 33. Jak sobie poradzić bez Facebooka Podsuwam listę serwisów, które pomimo innej funkcjonalności i nakreślonych przez twórców zadań, w pewnym zakresie Facebooka zastępują, a wielu obszarach są od niego lepsze. prysznic.substack.com | #internet | 2019-12-06
 • 41. Zdecentralizować media społecznościowe W styczniu Fundacja Internet Archiwe zorganizowała konferencję "Exploring Decentralized Social Media". Podsumowanie dostępne na blogu IA pozwala poznać przynajmniej niektóre propozycje nowych rozwiązań dla sieci społecznościowych. Są nimi nie tyle nowe serwisy, ile otwarte protokoły takie jak ActivityPub, Matrix czy Scuttlebutt. blog.archive.org | #internet | 2020-02-04
 • 49. Claire Evans, Pionierki Internetu [zapowiedź wydawnicza] W połowie lutego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego publikuje tłumaczenie książki Claire Evans o pionierkach internetu: Poznajemy między innymi Grace Hopper, bezkompromisową matematyczkę, która po drugiej wojnie światowej zdemokratyzowała programowanie, wprowadzając język programowania niezależny od architektury komputera, Stacy Horn, która w latach 80. ze swojego mieszkania w Nowym Jorku zarządzała pierwszą na świecie siecią społecznościową, czy Elizabeth „Jake” Feinler, która sprawiła, że Internet stał się czymś więcej niż zbiorem adresów IP. Warto przeczytać wywiad z autorką. wuj.pl | #internet | 2020-02-08
 • 67. Dlaczego Instagram odrzuca linki? O tym jak i dlaczego Instagram zwalcza linkowanie. Unikanie linkowania do zewnętrznych zasobów is a strategy, designed to keep people from the open web, the place where they can control how, and whether, someone makes money off of an audience. anildash.com | #internet | 2020-02-28
 • 135. Splinternet - podzielony Internet Splinternet to neologizm, opisujący proces wyodrębniania się podsieci z globalnej sieci Internet. Kraje takie jak Iran, Rosja czy Chiny kontrolują własną część Internetu, narzucając jej użytkownikom określone ograniczenia oraz eksperymentując z technikami nadzoru i filtrowania, pracują także nad nowymi standardami komunikacji online. www.theregister.com | #internet | 2021-01-11
 • 139. Rest of World: aktualności technologiczne spoza bańki Rest Of World to portal internetowy publikujący aktualności, komentarze i opracowania dotyczące nowych technologii i ich wpływu na kulturę i społeczeństwo. W odróżnieniu od wielu tego typu projektów koncentruje się jednak na społeczeństwach i kulturach spoza świata Zachodu. restofworld.org | #internet | 2021-01-13
 • 143. Ludowa historia komputeryzacji i projektowanie Internetu Marta Figlerowicz omawia krótko książki poświęcone historii internetu, wskazując na budowane przez nie modele opowieści: od narracji akcentujących heroiczność twórców poprzez opracowania bazujące na przyjęciu deterministycznej wizji historii sieci aż po historie pokazujące koncepcje internetu, które nigdy nie zostały zrealizowane lub które w pewnym momencie zarzucono. Osią artykułu jest prezentacja dwóch pozycji: "A People’s History of Computing in the United States" (Lisi Rankin, Harvard University Press, 2018) oraz Designing an Internet (David D. Clark, MIT Press, 2018). www.publicbooks.org | #internet | 2021-01-17
 • 146. Facebook nie będzie trwał wiecznie Interesujący esej o narzędziach podmiotowości w Webie: świadomości zmienności i tymczasowości wielkich platform społecznościowych, koniecznych kompetencjach w zakresie niezależnego publikowania własnych treści online czy budowaniu kontrolowanych przez siebie przestrzeni - A Domain of One's Own. hedgehogreview.com | #internet | 2021-01-19
 • 166. Mozilla: Internet Health Report 2020 Fundacja Mozilla opublikowała raport podsumowujący najważniejsze dane, wydarzenia i trendy dotyczące internetu w 2020 roku. W raporcie znajdziemy m.in. informacje o strukturze branży cyfrowej, kosztach środowiskowych funkcjonowania internetu, globalnym poziomie dostępu do sieci czy zagrożeniach takich jak propaganda antynaukowa, mowa nienawiści czy wzmacnianie stereotypów, będące efektem działających na szeroką skalę algorytmów uczenia maszynowego. Raport wzywa do zwiększenia kontroli nad danymi i przejrzystością algorytmów w kontekście praw pracowniczych (Uber), narzucenia platformom społecznościowym odpowiednich zasad przejrzystości działania oraz ograniczenia tendencyjności algorytmów, która wzmacnia stereotypy rasowe czy płciowe. 2020.internethealthreport.org | #internet | 2021-01-29
 • 170. Nieprzejrzyste mechanizmy filtrowania spamu [badanie] W dyskusji o tym, jak algorytmy eksploatują i wzmacniają uprzedzenia i stereotypy, pojawił się nowy wątek. W badaniu filtrów antyspamowych w usługach takich jak Gmail, Yahoo, Outlook, GMX and LaPoste wykazano niepokojące efekty, takie jak usuwanie wiadomości ze słowami takimi jak "Nigeria", "loan", "sex", przy czym wysyłane testowo maile dotyczyły sytuacji politycznej w Nigerii, zawierały fragment przemówienia Joe Bidena oraz opis programu edukacji seksualnej. Udostępniono dane zebrane w ramach projektu. algorithmwatch.org | #internet | 2021-02-01
 • 202. Przez Google i Facebooka rosną koszty korzystania z internetu To przejmowanie przez Google i Facebooka wpływów z reklamy w internecie wymusiło na wydawcach decyzje o zamykaniu darmowego dostępu do treści. Korzystanie z internetu staje się przez to coraz bardziej kosztowne. "we should recognize the trade we’ve made from ad-subsidized media to ad-subsidized search and social networking". www.bloomberg.com | #internet | 2021-03-04
 • 211. B!tch to Boss: Firefox walczy z mową nienawiści Fundacja Mozilla opublikowała wtyczkę do przeglądarki Firefox, która zamienia znajdujące się na stronach internetowych obraźliwe określenia kobiet na wyrażenie afirmujące (stąd nazwa: B!tch to Boss). Odsetek mężczyzn i kobiet doświadczających nękania w internecie jest porównywalny (mężczyźni: 43 proc., kobiety: 38 proc.), dotkliwość tego zjawiska jest jednak znacznie większa w przypadku kobiet. Około 14 proc. mężczyzn będących celem nękania w internecie twierdzi, że ostatni incydent, którego doświadczyli, był dla nich bardzo lub bardzo przykry: to samo przyznaje już jednak 33 proc. kobiet. blog.mozilla.org | #internet | 2021-03-09
 • 217. Piszesz o internecie? Uważaj na metafory "W tym krótkim eseju apeluję do osób krytycznie piszących na temat Internetu i mediów cyfrowych o ostrożność i pomysłowość w doborze metafor." Autorka przywołuje stare i współczesne metafory Internetu i rozwiązań technologicznych (takie jak "autostrada informacyjna", "big data" czy "cloud computing"). Wskazuje na rolę metafor w kształtowaniu wyobrażeń o tym, jak działa Internet i jak funkcjonuje cyfrowa gospodarka. Metafora zastosowana w krytycznym opracowaniu może zostać zrozumiana niezgodnie z intencją autora, może też inspirować skojarzenia, których chcielibyśmy uniknąć: "Nawet jeśli staramy się pisać starannie i elegancko, nie mamy wpływu na to, co zrozumieją i jak wykorzystają nasze słowa czytelnicy." Warto zajrzeć do bibliografii artykułu. doi.org | #internet | 2021-03-15
 • 219. Solar protocol: publikowanie w internecie z wykorzystaniem energii słonecznej Można w łatwy sposób hostować swoją stronę na serwerach zasilanych wyłącznie energią słoneczną - oczywiście jeśli nieustanna dostępność publikowanych na niej treści nie jest konieczna (a często przecież nie jest). Projekt Alexa Nathansona zwraca uwagę na koszty energetyczne publikowania online, w tym także na znaczenie, jakie ma wybór języka programowania strony: języki renderujące treści w przeglądarce a nie na serwerze (np. JavaScript w klasycznym użyciu) korzystać będą przecież z energii, która napędza przeglądarkę na komputerze odbiorcy strony. solarprotocol.net | #internet | 2021-03-17
 • 220. Nowy Internet, w którym nie sprzedają twoich danych "Twórcy projektu open-source o nazwie Solid (część Inrupt) chcieliby, aby za każdym razem, gdy wchodzimy na nową stronę internetową, dawała nam ona możliwość logowania jednym kliknięciem, a dane na nasz temat trafiałyby do „kontenera”, nad którym mielibyśmy kontrolę na zawsze." publicystyka.ngo.pl | #internet | 2021-03-18
 • 223. Alternatywne internety i ich historie Interesujący esej Lori Emerson na temat zapomnianych już dziś wspólnot internetowych, rozwijających się na długo przed zdominowaniem internetu przez WWW. Autorka przywołuje w tekście książki "Black Software: The Internet and Racial Justice, from the AfroNet to Black Lives Matter", "Information Activism: A Queer History of Lesbian Media Technologies" oraz "When the Medium Was the Mission: The Atlantic Telegraph and the Religious Origins of Network Culture" - ta ostatnia jest próbą opisania sieci przedinternetowej, rozwijającej się dzięki położonemu w 1858 roku na dnie Atlantyku kablowi telegraficznemu. dev.lareviewofbooks.org | #internet | 2021-04-19