• 2. Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota [książka] W połowie listopada Agora wydaje książkę Pawła Piotra Reszki o wieloletnim procederze rozkopywania mogił pomordowanych w Bełżcu i Sobiborze w poszukiwaniu “żydowskiego złota”. kulturalnysklep.pl #historia
  • 19. Coraz mniej absolwentów kierunków historycznych w USA. Liczba absolwentów kierunków historycznych w USA spada - od 2011 już o jedną trzecią. Trendu nie obserwuje się jedynie na elitarnych uniwersytetach, gdzie zamożnym i pochodzącym z dobrych rodzin studentom łatwiej podjąć naukę przedmiotu nie mającego bezpośredniego przełożenia na przyszłe zarobki. www.newyorker.com #historia
  • 29. Wstęp do ludowej historii Polski Rok 1038 stanowić może kamień węgielny intelektualnego gmachu, którym jest pisanie o dziejach nie tych, którzy rządzą, ale tych, którzy są rządzeni. Historii, która nie jest historią władzy, ale historią zmagań z władzą. www.dwutygodnik.com #historia
  • 76. Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur - nowe archiwum społeczne, koncentrujące się na ratowaniu, opracowywaniu i udostępnianiu nagrań historii mówionej. naszehistorie.pl #historia
  • 115. Czy istnieją prawa historii? Amanda Rees jest historyczką z Uniwersytetu Nowego Jorku. W swoim eseju wspomina współczesne prace Petera Turchina (autora pojęcia 'cliodynamics') na temat praw procesów historycznych oraz teorie wcześniejsze (Henry Thomas Buckle, John Lubbock, Arnold J Toynbee itd.). Szukanie ogólnych praw historycznych ma nie tylko unaukowić historię, ale też przełożyć się na bardziej skuteczne zarządzanie w takich dziedzinach jak ekonomia czy polityka społeczna. aeon.co #historia