• 1. Badając wczesną cyfrowość Exploring the Early Digital to nowa publikacja wydawnictwa Springer, eksplorująca głównie wczesną historię komputerów (od lat II wojny po lata 60.), ale proponująca też nowe spojrzenia historiograficzne. Jeden z artykułów (Inventing an Analog Past and a Digital Future in Computing) analizuje na przykład historię języka pisania o komputerach, w którym główną rolę odgrywa para analog - digital. www.springer.com #dh
  • 4. Tworzenie powiązań między dziełami malarskimi przez analizę złożoności i entropii Haroldo Ribeira i współautorzy analizowali bazę około 140 tys. zdigitalizowanych dzieł 2 tys. autorów z serwisu wikiart.org. Według ich modelu modernizm jako styl cechuje niska złożoność (różnorodność) i wysoka entropia (czyli chaotyczność elementów składowych obrazów), postmodernizm - wysoka złożoność ale niska entropia. Wyliczając te dwie cechy dla każdego obrazu autorzy byli w stanie ilościowo udokumentować ewolucję stylów malarskich. Podsumowanie badania dostępne w Świecie Nauki. www.pnas.org #dh
  • 5. Zbiory cyfrowe jako dane Udostępnianie danych o zbiorach jest po prostu kolejnym poziomem udostępniania zbiorów, przy czym otwiera je na użycie nowego rodzaju - raczej maszynowe i ilościowe niż kuratorskie i jakościowe. Oczywiście w tle schematy metadanych i interoperacyjność czy prawa autorskie - ale też opracowane w ramach projektu persony pozwalające lepiej wyobrazić sobie, kto i po co w ogóle mógłby korzystać z takich danych. scholarslab.lib.virginia.edu #dh
  • 37. Narzędzia rzeczywiście wykorzystywane w badaniach dh Aby zbadać, jakie narzędzia są najpopularniejsze w badaniach cyfrowohumanistycznych, autorki i autorzy analizy przeszukali publikacje powstałe w ramach pięciu międzynarodowych konferencji DH (2015-2019). Na czele listy rankingowej Python, Twitter i Gephi (warto przeczytać założenia, na podstawie których przygotowano ten ranking). weltliteratur.net #dh
  • 39. Hasła Wikipedii źródłem danych o historycznych migracjach W badaniu teksty wikipedystycznych biografii 2407 wybitnych osób stały się źródłem danych ilustrujących ograniczenia migracji. Wybierano biogramy przedstawicieli i przedstawicielek świata nauki, kultury, polityki, aktywnych w pierwszej połowie XX wieku. Na potrzeby badania uznano, że dana osoba jest historycznie znacząca, jeśli jej wikipedystyczny biogram tłumaczony jest przynajmniej na 25 wersji językowych. W ramach analizy, za pomocą narzędzi przetwarzania języka naturalnego, zbudowano zestaw danych, w którym zidentyfikowano 7240 lokacji i 4028 migracje. epjdatascience.springeropen.com #dh
  • 52. Digital Humanities Awards 2019 Dostępne jest już zestawienie projektów, zasobów i publikacji zgłoszonych do Digital Humanities Awards za rok 2019. Nagroda ma kilka kategorii, m.in. najlepsze zestawy danych, wizualizacje, notki blogowe oraz opisy cyfrowohumanistycznych porażek. Głosować można do 1 marca. dhawards.org #dh
  • 53. Impresso Impresso to pełnotekstowy interfejs do zdigitalizowanych zbiorów 76 czasopism (600 tys. wydań, ponad 5 mln skanów). Jeśli udostępniać archiwa prasowe, to pewnie w ten sposób - nie tylko jako repozytorium, ale też narzędzie do badań korpusowych. impresso-project.ch #dh
  • 66. Gotowe kody źródłowe do analizy danych kulturowych Jupyter notebooks to interaktywne notatniki pozwalające uruchomić i testować kod. Na GitHubie znajdziemy listę notatników, które umożliwiają (w Phytonie) analizować i wizualizować dane kulturowe - od metadanych zdigitalizowanych zbiorów po przetwarzanie tekstu czy pracę z mapami. github.com #dh
  • 80. Humanistyka dla wszystkich Na witrynie Humanities for All można znaleźć informacje o ponad 1500 projektach związanych z szeroko pojętą humanistyką, prowadzonych na uniwersytetach i collage'ach w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się projekty związane z humanistyką cyfrową. humanitiesforall.org #dh