• 1. Badając wczesną cyfrowość Exploring the Early Digital to nowa publikacja wydawnictwa Springer, eksplorująca głównie wczesną historię komputerów (od lat II wojny po lata 60.), ale proponująca też nowe spojrzenia historiograficzne. Jeden z artykułów (Inventing an Analog Past and a Digital Future in Computing) analizuje na przykład historię języka pisania o komputerach, w którym główną rolę odgrywa para analog - digital. www.springer.com | #dh | 2019-10-26
 • 4. Tworzenie powiązań między dziełami malarskimi przez analizę złożoności i entropii Haroldo Ribeira i współautorzy analizowali bazę około 140 tys. zdigitalizowanych dzieł 2 tys. autorów z serwisu wikiart.org. Według ich modelu modernizm jako styl cechuje niska złożoność (różnorodność) i wysoka entropia (czyli chaotyczność elementów składowych obrazów), postmodernizm - wysoka złożoność ale niska entropia. Wyliczając te dwie cechy dla każdego obrazu autorzy byli w stanie ilościowo udokumentować ewolucję stylów malarskich. Podsumowanie badania dostępne w Świecie Nauki. www.pnas.org | #dh | 2019-10-27
 • 5. Zbiory cyfrowe jako dane Udostępnianie danych o zbiorach jest po prostu kolejnym poziomem udostępniania zbiorów, przy czym otwiera je na użycie nowego rodzaju - raczej maszynowe i ilościowe niż kuratorskie i jakościowe. Oczywiście w tle schematy metadanych i interoperacyjność czy prawa autorskie - ale też opracowane w ramach projektu persony pozwalające lepiej wyobrazić sobie, kto i po co w ogóle mógłby korzystać z takich danych. scholarslab.lib.virginia.edu | #dh | 2019-10-29
 • 37. Narzędzia rzeczywiście wykorzystywane w badaniach dh Aby zbadać, jakie narzędzia są najpopularniejsze w badaniach cyfrowohumanistycznych, autorki i autorzy analizy przeszukali publikacje powstałe w ramach pięciu międzynarodowych konferencji DH (2015-2019). Na czele listy rankingowej Python, Twitter i Gephi (warto przeczytać założenia, na podstawie których przygotowano ten ranking). weltliteratur.net | #dh | 2020-01-30
 • 39. Hasła Wikipedii źródłem danych o historycznych migracjach W badaniu teksty wikipedystycznych biografii 2407 wybitnych osób stały się źródłem danych ilustrujących ograniczenia migracji. Wybierano biogramy przedstawicieli i przedstawicielek świata nauki, kultury, polityki, aktywnych w pierwszej połowie XX wieku. Na potrzeby badania uznano, że dana osoba jest historycznie znacząca, jeśli jej wikipedystyczny biogram tłumaczony jest przynajmniej na 25 wersji językowych. W ramach analizy, za pomocą narzędzi przetwarzania języka naturalnego, zbudowano zestaw danych, w którym zidentyfikowano 7240 lokacji i 4028 migracje. epjdatascience.springeropen.com | #dh | 2020-02-03
 • 52. Digital Humanities Awards 2019 Dostępne jest już zestawienie projektów, zasobów i publikacji zgłoszonych do Digital Humanities Awards za rok 2019. Nagroda ma kilka kategorii, m.in. najlepsze zestawy danych, wizualizacje, notki blogowe oraz opisy cyfrowohumanistycznych porażek. Głosować można do 1 marca. dhawards.org | #dh | 2020-02-14
 • 53. Impresso Impresso to pełnotekstowy interfejs do zdigitalizowanych zbiorów 76 czasopism (600 tys. wydań, ponad 5 mln skanów). Jeśli udostępniać archiwa prasowe, to pewnie w ten sposób - nie tylko jako repozytorium, ale też narzędzie do badań korpusowych. impresso-project.ch | #dh | 2020-02-14
 • 66. Gotowe kody źródłowe do analizy danych kulturowych Jupyter notebooks to interaktywne notatniki pozwalające uruchomić i testować kod. Na GitHubie znajdziemy listę notatników, które umożliwiają (w Phytonie) analizować i wizualizować dane kulturowe - od metadanych zdigitalizowanych zbiorów po przetwarzanie tekstu czy pracę z mapami. github.com | #dh | 2020-02-27
 • 80. Humanistyka dla wszystkich Na witrynie Humanities for All można znaleźć informacje o ponad 1500 projektach związanych z szeroko pojętą humanistyką, prowadzonych na uniwersytetach i collage'ach w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się projekty związane z humanistyką cyfrową. humanitiesforall.org | #dh | 2020-03-13
 • 103. Distant viewing: analizowanie dużych zbiorów materiałów wizualnych W artykule przedstawiono podstawowe zasady i metody badania dużych zbiorów wizualnych. Podobnie jak w przypadku "czytania zdystansowanego" (choćby u Franco Morettiego), nie ma tu mowy o dokładnej analizie każdego zasobu. W trakcie badania obraz przetwarzany jest na określony zestaw danych. Konieczne jest przy tym określenie, jakie elementy obrazu będą dla badania znaczące. Autorzy opracowania proponują dwa przykłady zastosowania swojego podejścia - wobec amerykańskich seriali komediowych (lata 50. do 70.) i fotografii dokumentacyjnej (z okresu Wielkiego Kryzysu i wojny). doi.org | #dh | 2020-04-29
 • 111. Historia cyfrowa : aktualny status Autorzy artykułu postanowili opisać aktualny status historii cyfrowej jako dyscypliny badawczej. Źródła historii cyfrowej widzą w kliometrii (lata 60.). Przedstawiając współczesny potencjał historii cyfrowej wymieniają techniki rozpoznawania pisma (także ręcznego), pracę ze źródłami born digital, masową analizę źródeł wizualnych i tekstowych, naukowe edycje krytyczne, linked open data i analizę sieciową. doi.org | #dh | 2020-05-14
 • 114. The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History [otwarty dostęp] Wydany właśnie zbiór to przegląd nowoczesnych perspektyw cyfrowej historii sztuki: od metod (analiza sieciowa, wizualizacje, tworzenie klasyfikacji i bazy danych, analizy 3D) po interpretacje humanistyczne i społeczne (historia sztuki w kontekście feminizmu i teorii queer, angażowanie publiczności, slow digital art history). Książka dostępna jest także jako ebook w otwartym dostępie. doi.org | #dh | 2020-05-19
 • 140. Projekt Polifonia: narzędzia cyfrowe do badań dziedzictwa muzycznego W kwietniu 2022 roku mają być opublikowane pierwsze wersje oprogramowania i danych wspierających badania i zabezpieczanie europejskiego dziedzictwa muzycznego. Korpusy, otwarte dane badawcze, zasoby do analizy sieciowej i narzędzia do przetwarzania tekstu na dane - to zawartość projektu Polifonia, finansowanego w latach 2021-2024 ze środków programu EU Horizon 2020. polifonia-project.eu | #dh | 2021-01-14
 • 151. Digital Ottoman Studies Digital Ottoman Studies to platforma prezentująca narzędzia i dane wspierające badania nad historią Imperium Osmańskiego. DOS gromadzi informacje o narzędziach do badań korpusowych i analiz sieciowych oraz pracy z danymi geograficznymi i mapami. Znajdziemy tam również zestawienie literatury przedmiotu. DOS jest wspólną inicjatywą badaczek i badaczy z uniwersytetów tureckich oraz uczelni zachodnich. www.digitalottomanstudies.com | #dh | 2021-01-20
 • 159. Metody cyfrowe w humanistyce: wyzwania, koncepcje, perspektywy [PDF] Pod koniec zeszłego roku wydawnictwo Uniwersytetu Bielefeld opublikowało tom "Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives". W zbiorze znajdziemy opracowania dotyczące m.in. przetwarzania na dane dużych zbiorów zdigitalizowanej prasy i dokumentów urzędowych, zarządzania projektami cyfrowej humanistyki oraz praktyki open access. www.transcript-verlag.de | #dh | 2021-01-25
 • 173. Named Entity Recognition w zastosowaniach historycznych [podręcznik] NER (Named Entity Recognition) to zbiór metod pozwalających na wyodrębnianie określonych słów z nieustrukturyzowanego tekstu, np. dat, nazw miejsc, imion i nazwisk itp. Linkowany podręcznik zawiera podstawowe wprowadzenie do takiej pracy z tekstem w Pythonie oraz testowy projekt polegający na wyodrębinaniu i analizie porównawczej pobranych z Wikipedii i bazy EHRI danych o niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. ner.pythonhumanities.com | #dh | 2021-02-02
 • 189. Digital Humanities Awards: nominacje za 2019 rok Dostępna jest już lista publikacji, wydarzeń i projektów, zgłoszonych do nagrody Digital Humanities Awards za 2019 rok. DHA organizowana jest od 2012 roku i jej celem jest wyróżnienie 'talentu i doświadczenia w społeczności humanistyki cyfrowej'. Nominacje i głosowanie jest otwarte dla wszystkich, z nagrodą nie są związane żadne korzyści finansowe. dhawards.org | #dh | 2021-02-18
 • 208. Ogłoszenie o pracę: specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej (DARIAH) Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej – praca na pełny etat do 31.12.2023 r., w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL”. Stanowisko obejmuje prace merytoryczne wspierające rozwój oprogramowania, narzędzi i serwisów cyfrowych, a także współtworzenie analiz, opracowań i innych dokumentów związanych z przedmiotem projektu (analizy potrzeb, raporty, sprawozdania). ibl.waw.pl | #dh | 2021-03-05
 • 216. Sieć społecznościowa z dokumentów historycznych dzięki metodzie NER Dlaczego ograniczać badania źródłowe wyłącznie do tekstów, które zdąży się przeczytać? Kolejny odcinek newslettera HiM, tym razem poświęcony metodom automatycznego wyznaczania nazw własnych (czy też ról semantycznych) z tekstu. W newsletterze przywołuję - w tym kontekście - artykuł "Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire". historiaimedia.substack.com | #dh | 2021-03-13