• 162. Ants-Review: wsparcie recenzentów artykułów naukowych przez blockchain Bianca Trovò i Nazzareno Massari proponują wdrożenie systemu kontroli procesu recenzji artykułów naukowych i wsparcie wkładu recenzentów. System oparty ma być na blockchainie i wymuszać udostępnianie recenzji w terminie, gwarantować ma transparentność przy zachowaniu anonimowości recenzentów oraz umożliwiać ich wynagradzanie zgodnie z metodami stosowanymi już w systemach kryptowalut (w tym przypadku ma to być Ethereum). Autorzy opracowania zwracają uwagę, że wiele platform publikowania czasopism naukowych eksperymentuje już z alternatywnymi modelami organizacji recenzowania tekstów (PREreview19, PeerCommunityIn20, Review Commons21, PrePrint Review). arxiv.org | #blockchain | 2021-01-28