• 168. Wsparcie archiwów rodzinnych w modelu ekonomii współdzielenia Sharing economy to model organizacji i prowadzenia rozmaitych inicjatyw, w którym podstawową rolę pełnić ma współużytkowanie - zamiast posiadania i współdzielenie zasobów. Skrajne wdrażenia tego modelu to Uber czy Airbnb, krytykowane m.in. za przerzucanie kosztów i odpowiedzialności z platformy na użytkowników oraz funkcjonowanie poza regulacjami państwowymi. W linkowanym artykule autorka analizuje potrzeby osób, które chcą prowadzić własne archiwa rodzinne i sugeruje, że wartościowym wsparciem byliby profesjonalni archiwiści, kontaktujący się z rodzinami za pomocą dedykowanej platformy, która zarządzałaby też ich wynagrodzeniami. Takie rozwiązanie byłoby odpowiedzią na niedostateczne wsparcie archiwów rodzinnych ze strony instytucji państwowych, wykazane w ankiecie przeprowadzonej przez autorkę. link.springer.com | #archiwa | 2021-01-30
  • 194. Praktyka ochrony zbiorów audiowizualnych (raport technologiczny) W październiku zeszłego roku Digital Preservation Coalition wydała opracowanie podsumowujące metody i strategie ochrony zbiorów audiowizualnych. Raport przedstawia podstawowe informacje o cechach plików audiowizualnych, najlepsze praktyki w zakresie ich wieczystego zabezpieczania oraz wyzwania z tym związane, m.in. ryzyka prawne, kontrowersje etyczne, problemy wynikające z ewolucji sprzętu komputerowego czy koszty finansowe. Przygotowano także studia przypadku z Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej, archiwów zespołu Marka Morrisa, znanego amerykańskiego tancerza oraz Borthwick Institute for Archives na Uniwersytecie w Yorku. www.dpconline.org | #archiwa | 2021-02-24
  • 204. Jak archiwizować zasoby z Google Drive? Google Workspace Environments (wcześniej GSiute) pozwala na zakładanie instytucjonalnej infrastruktury tworzenia i wymiany dokumentów oraz przechowywania plików. Paul Young z brytyjskich Archiwów Narodowych opisuje wyzwania związane z zabezpieczaniem zasobów z tego środowiska: jedynym z podstawowych wyzwań jest to, że pracować musimy nie z osobnymi plikami, ale raczej danymi renderowanymi w przeglądarce. www.dpconline.org | #archiwa | 2021-03-04
  • 205. PTA: cyfrowe wydania tekstów patrystycznych Partistic Text Archive (PTA) to uruchomione niedawno archiwum/repozytorium transkrybowanych tekstów patrystycznych. Obecnie dostępne są tam pisma 10 autorów (m.in. Euzebiusza z Cezarei czy Orygenesa) - łącznie 521 tekstów. Dominują teksty w języku greckim, jest też kilka tłumaczeń na język niemiecki. Wydania cyfrowe przygotowywane są zgodnie ze standardem TEI (wersja P5), korzystać z nich można na warunkach wolnych licencji. Serwis oferuje także podstawowe narzędzia do analizy tekstu oraz zaawansowane wyszukiwanie. PTA prowadzone jest przez Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. pta.bbaw.de | #archiwa | 2021-03-04
  • 207. Opisy zbiorów archiwalnych: podejście krytyczne Autorki artykułu "A Weapon and a Tool. Decolonizing Description and Embracing Redescription as Liberatory Archival Praxis" (2021) wskazują, że "bezkrytyczny" transfer z formatów analogowych do cyfrowych może powodować powielanie uprzedzeń i stereotypów ujawniających się w historycznych opisach zbiorów. doi.org | #archiwa | 2021-03-05