• 130. Nowe metody OCRu dla wczesnych druków Ważnym problemem przy rozpoznawaniu tekstu w skanach druków sprzed XIX wieku jest to, że mechanizmy rozpoznawania trenowane są na źródłach z mało zróżnicowanymi typami czcionek. Projekt OCR-D ma rozwiązywać ten problem poprzez zaproponowanie mechanizmu automatycznego wyznaczania typu (grupy) czcionek w zeskanowanym tekście i wybierania modelu ich rozpoznawania. digitalia.sbn.it | #ocr | 2021-01-09