• 134. Repozytoria skanów 3D - porównanie Erik Champion i Hafizur Rahaman (Politechnika w Walencji) przygotowali porównanie 8 instytucjonalnych i 11 komercyjnych repozytoriów publikujących modele 3D obiektów dziedzictwa historycznego. doi.org #3d