Nauka

Program konferencji Digital Humanities 2016 (Kraków)

Konferencja DH 2016 odbędzie się w dniach 12-16 lipca w Krakowie, jej współorganizatorami – gospodarzami jest Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny.

Cyfrowa biografistyka

9 kwietnia 2015 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja “Biographical Data in a Digital World”. Zainicjowała ona cykl konferencji poświęconych cyfrowej biografistyce. Na stronie konferencji dostępne są artykuły prelegentów. Jakie tematy poruszali w swoich wystąpieniach uczestnicy konferencji? To our knowledge, “Biographical Data in a Digital World/BD2015” was…

Repozytorium dla każdego

Otwarte repozytoria umożliwiają skuteczne udostępnianie w internecie publikacji przez samych naukowców. Co jednak, gdy instytucja naukowa nie prowadzi swojego repozytorium? Czy pracujący w niej autorzy nie mają możliwości zadbania o widoczność swoich tekstów? Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z faktu, że sieć repozytoriów…

Repozytoria naukowe

Jedną z licznych zmian, jakie Internet przyniósł komunikacji naukowej, jest powstanie repozytoriów. Repozytoria to narzędzia pozwalające udostępniać prace naukowe niezależnie od innych form dystrybucji. To autorzy sami deponują je po uzyskaniu pozytywnej recenzji od redakcji, albo już po opublikowaniu wersji finalnej. W niektórych dyscyplinach nauki repozytoria odgrywają większą…

Kto korzysta z API?

W najnowszym numerze International Journal of Digital Curation, czasopisma wydawanego od 2006 r. przez Digital Curation Centre, ukazał się artykuł poświęcony wykorzystaniu API przez badaczy z obszaru humanistyki i nauk społecznych – APIs and Researchers: The Emperor’s New Clothes? Artykuł jest podsumowaniem badań bazujących na zebraniu…

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych “Lectorium”

Nowa platforma umożliwiająca deponowanie, przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi.

Projekty wirtualnego scalenia zbiorów Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO

YIVO udostępnił online ponad 4 tysiące listów, fotografii, nagrań dźwiękowych i filmów dokumentujących życie kulturowe, religijne i polityczne Żydów w przedwojennej Polsce.

FRAGEN – badaczki wszystkich krajów łączcie się! Repozytorium feminizmu drugiej fali

FRAGEN to, jak piszą na swojej stronie twórczynie projektu, internetowa baza danych zawierajaca książki, artykuły, pamflety i grafiki, które wywarły największy wpływ na rozwój myśli feministycznej drugiej połowy XX wieku. Sama nazwa to zbitka słów FRAmes on GENder (Ramy płci).

Open Access Button – starania o otwarty dostęp do publikacji naukowych

Brak otwartego dostępu do publikacji niezbędnych do własnych badań rodzi często frustrację. Właśnie taka frustracja sprowokowała powstanie projektu Open Access Button.

„Historie wzajemnych oddziaływań”, czyli osiągnięcia Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Tom składa się z artykułów z reguły wcześniej już drukowanych (często w Borussi), a także ankiety przeprowadzonej wśród historyków polskich i niemieckich, rozmów: otwierającej tom z Klausem Zernackiem oraz zamykającej, przeprowadzonej przez Łukasza Musiała z Hubertem Orłowskim i Robertem Trabą, a także z dołączonej broszury poświęconej wystawie „My, Berlińczycy! Wir Berliner!” (prezentowanej w berlińskim Märkisches Museum od marca do czerwca 2009 r.).