Edukacja

Standardy publikowania zbiorów cyfrowych do użytku edukacyjnego

W ramach działającej przy Europeanie grupy roboczej poświęconej edukacji wypracowano krótką listę rekomendacji, których wypełnienie ma poprawiać efektywność wykorzystania zbiorów cyfrowych w nauczaniu.

MemoryLab: nowy pomysł na działania biblioteczne

Biblioteka publiczna może oferować wsparcie w zakresie zabezpieczania i organizacji osobistych zbiorów cyfrowych. W lutym biblioteka publiczna Waszyngtonu zainicjowała Memory Lab. W centralnej jednostce biblioteki (Martin Luther King Jr. Memorial Library) przygotowano odpowiednio wyposażone stanowisko robocze oraz uruchomiono cykl warsztatów dla wszystkich chętnych chcących zabezpieczyć swoje archiwalne zbiory cyfrowe.

Digital zombies: edukacja medialna w bibliotece

Digital Zombies to gra biblioteczna, której celem jest wdrożenie studentów i studentek pierwszego roku do odpowiednio krytycznego korzystania z publikacji i zbiorów cyfrowych oraz wykorzystywania oferty bibliotek stacjonarnych. Tytułowe cyfrowe zombie to osoba bezkrytycznie sięgająca do dostępnych źródeł online i unikająca wizyt w tradycyjnej bibliotece: Digital Zombie A student who only uses…

XVIII edycja konkursu HISTORIA BLISKA

Ośrodek KARTA ogłasza XVIII edycję konkursu HISTORIA BLISKA. Tegoroczny temat to „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”.

Otwarte Zabytki: nie tylko katalog

Projekt Otwarte Zabytki, realizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, obok swojej szerzej rozpoznawalnej odsłony, czyli serwisu, w którym powstaje obywatelski katalog zabytków, posiada także swoją odsłonę digitalizacyjną.

Najbardziej wpływowe postaci historyczne według Wikipedii

Kilku badaczy biorąc pod uwagę zasięg i popularność Wikipedii postanowiło zastosować algorytmy znane z analizy linków internetowych (jak chociażby PageRank używanego przez Goolge) oraz technik eksploracji tekstu (text mining), aby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie o najbardziej wpływowe osoby w historii ostatnich 35 wieków.

Historiaregionalna.pl – jak radzić sobie z lokalną przeszłością?

Celem inicjatywy jest integrowanie regionalistów oraz wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych nie tylko z badaniami tego typu, ale także organizowaniem projektów edukacyjnych, pozyskiwaniem finansowania czy tworzeniem archiwów gromadzących zbiory dokumentujące lokalną historię.

Wirtualny Sztetl: kiedy nie sprawdza się historyczne web 2.0 (video)

Adam Dylewski, redaktor naczelny portalu Wirtualny Sztetl, w swoim wystąpieniu w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich mówił wprost o dewikipedyzacji projektu i zamykaniu go na treści udostępniane przez użytkowników.

Jeszcze o pierwszej fotografii człowieka, serwisie Retronaut i pierwszym selfie

Za początek fotografii przyjmuje się rok 1839, kiedy to została ogłoszona technika utrwalania obrazu w wyniku naświetlania zwana dagerotypią. Proces został opracowany przez Josepha Nicéphore’a Niépce’a i Louisa Jacques’a Daguerre’a.

Z Archiwum K: filmowy projekt edukacyjny Archiwum Państwowego w Koszalinie

Przy okazji 50-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie zdecydowano się nawiązać współpracę z lokalną telewizją kablową. Jej efektem jest dostępnych na YouTube ponad 60 odcinków serii edukacyjnej „Z Archiwum K”.