Dziedzictwo

Museums and the Web: inspiracje z tegorocznej edycji

W tegorocznej odsłonie Museums and the Web mówi się o ochronie prywatności w muzeach, otwieraniu zbiorów online, badaniach użytkowników i przyszłości instytucji kultury online.

NIK o realizacji programów digitalizacyjnych

Na stronach Najwyższej Izby Kontroli opublikowano raport o wynikach kontroli digitalizacji dóbr kultury w Polsce. Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK.

Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (konferencja)

Jednym z tematów konferencji jest archiwizacja Internetu. Zgłoszenia do 31 marca.

GLAMBots: lista botów publikujących na Twitterze zbiory dziedzictwa

Mechanizm standardowej wyszukiwarki przeszukującej zbiory cyfrowe udostępniane przez dowolną instytucję dziedzictwa obarczony jest dość poważnym ograniczeniem: umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie wyłącznie tych zasobów, które są mu znane i określane przez odpowiednie słowa kluczowe. Wyszukując w taki sposób pozostajemy w bańce filtracyjnej i trudno nam dotrzeć…

Sympozjum naukowe „Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów”

Sympozjum odbędzie się 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Kontrowersje wokół Flickr.com a komercyjne wykorzystywanie zbiorów dziedzictwa

Flickr zaczyna sprzedawać reprodukcje milionów fotografii publikowanych przez użytkowników na wolnych licencjach z katalogu Creative Commons. Przy okazji kontrowersji z tym związanych instytucje dziedzictwa powinny przepracować swoje strategie wolnego udostępniania zbiorów.

Metadata Games: graj i wspieraj opracowywanie zbiorów bibliotecznych

Jednym z większych wyzwań związanych z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów jest brak odpowiednich metadanych. Opisy gromadzić można społecznościowo przy pomocy gier z brytyjskiego medialabu Tiltfactor.

The Public Domain Review: Selected Essays, 2011-2013

W listopadzie ukazał się drukiem zbiór wybranych artykułów i esejów publikowanych na stronie portalu www.publicdomainreview.org w latach 2011-2013. Nie są to jednak teksty identyczne z tymi, które można odnaleźć na stronie internetowej serwisu.

Finisz projektu Europeana Newspapers

18 mln europejskich gazet zostało zdigitalizowanych w ramach projektu Europeana Newspapers. Zainicjowany w 2007 roku i finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 projekt kończy się w tym roku.

Internet Archive: archiwum konfliktu na Ukrainie i plany rozwoju zbiorów telewizyjnych

Założona przez Brewstera Kahle fundacja Internet Archive zajmuje się digitalizacją i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych z domeny publicznej oraz prowadzi aktywną działalność w zakresie archiwizacji zasobów World Wide Web.