Archiwa

Biblioteka, muzeum, archiwum cyfrowe: jak analizować użyteczność i dostępność?

W raporcie „Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki” podjęto bardzo ciekawy i ważny temat, ale moim zdaniem metoda jego przygotowania nie była najlepsza, a przyjęte założenia dość wątpliwe. Dlaczego?

Znaczenie otwartego dostępu dla sektora instytucji dziedzictwa (raport Smithsonian Institute)

Autorka opracowania zebrała i przedstawiła na 30 stronach podstawowe informacje dotyczące trendów udostępniania zbiorów cyfrowych w sektorze kultury oraz postarała się przedstawić zalety wyboru polityki otwartości.

Fair Source License – alternatywa dla mechanizmów Creative Commons?

Stosując licencje Creative Commons traktujemy w ten sam sposób małe instytucje edukacyjne i wielkie komercyjne portale, które nic nie wnoszą do wspólnej puli wolnych zasobów ani nie pełnią żadnej pozytywnej misji społecznej. Filozofia stojąca za powstaniem Fair Source License pozwala na różnicowanie praw odbiorców treści upowszechnianych przez instytucje kultury.

Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (konferencja)

Jednym z tematów konferencji jest archiwizacja Internetu. Zgłoszenia do 31 marca.

Ankieta dotycząca korzystania ze zbiorów polskich bibliotek cyfrowych

Dane zebrane w ankiecie pozwolą na przygotowanie wywiadów, których wyniki zostaną uwzględnione w planach rozwoju portalu FBC oraz narzędzi takich jak dLibra, dMuseion czy LoCloud Collections.

Nowa wersja Omeki dla dużych instytucji kultury

Omeka S ma rozszerzać standardowe możliwości Omeki w wersjach 2.x, m.in. poprzez umożliwienie centralnego inicjowania i administrowania wieloma stronami jednocześnie, podobnie jak to jest w przypadku WordPressa z opcją multisite).

Decolonising Archives: czy Internet demokratyzuje archiwa?

Być może książka przyda się także osobom, które nie interesują się teorią archiwów, a które szukają interesujących studiów przypadku pokazujących demokratyzujące działania archiwum lub które potrzebują alternatywy dla chyba zbyt optymistycznych twierdzeń o pozytywnej rewolucji archiwalnej wywołanej masową digitalizacją.

Otwarty System Archiwizacji (OSA) będzie dostępny w marcu

Program powstaje z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba czy organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny.

Modele udostępniania zbiorów w Europeanie

The more you give, the more you get. Europeana Publishing Framework to obszerna (60 stron) prezentacja czterech podstawowych scenariuszy udostępniania zbiorów cyfrowych za pomocą tej europejskiej biblioteki cyfrowej. Scenariusze te różnią się w zależności od jakości technicznej udostępnianych zbiorów, przyjętych zasad ich wykorzystania oraz celu, jaki…

Blogi i instytucje kultury: rekomendacje do współpracy

Instytut Kultury Miejskiej opublikował pod koniec 2015 roku raport Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa. Znalazły się w nim, wyprowadzone z badań, rekomendacje dotyczące kształtu współpracy między instytucjami kultury a autorami i autorkami blogów o kulturze. Autorzy rekomendacji – Natalia Brylowska i Sławomir…