Rodzaje materiałów publikowanych w serwisie

1. Serwis Historia i Media nie jest czasopismem naukowym. Artykuły naukowe publikowane są tu wyłącznie wyjątkowo i na zasadach przedruku. Akceptowane jest także objęcie ich licencją inną niż Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0. Podstawą treści portalu Historia i Media są popularnonaukowe artykuły autorskie, za które autorom wypłacane jest wynagrodzenie (o ile portal korzysta z grantu).

2. Obok autorskich artykułów publikowane są też gotowe materiały takie jak zaproszenia na konferencje czy informacje o książkach. Ich forma – o ile to możliwe – musi być przed publikacją dostosowana do wymogów redakcyjnych.

3. Przedruki z innych serwisów internetowych nie są publikowane. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby artykuł opublikowany oryginalnie w serwisie Historia i Media został republikowany w innym miejscu, o ile pozwala na to licencja (CC BY-SA pozwala na to z pewnymi zastrzeżeniami).

Jak przygotować artykuł

4. Orygialne autorskie artykuły publikowane w serwisie muszą mieć charakter twórczy: analizy, omówienia innych tekstów, studia przypadku, sprawozdania, recenzje czy tłumaczenia (o ile autor ma prawo do jego przygotowania i udostępnienia).

5. Publikując artykuł w portalu Historia i Media autor zgadza się na to, że zostanie on objęty niewyłączną licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odejścia od tej zasady.

6. Pierwszym etapem pracy nad artykułem jest zgłoszenie jego tematu z krótkim opisem na adres [email protected]. Można oczywiście od razu wysłać cały tekst – w takim przypadku istnieje jednak duże prawdopodobieństwo konieczności jego dodatkowej edycji i dostosowania do profilu serwisu. Gotowe artykuły przesyłamy w pliku .doc, .rtf, .odt lub jako udostępniony materiał w Google Docs.

7. Wspólna praca nad optymalną wersją tekstu odbywa się za pomocą Google Docs.

Zasady formalne redakcji artykułu

8. Maksymalna objętośc artykułu wynosi 10 tys. znaków.

9. Tekst rozdzielony jest śródtytułami, jeśli pozwala na to jego objętość.

10. Nie stosuje się przypisów w formie charakterystycznej dla artykułów naukowych. O ile to możliwe, przypisy zastępujemy linkami. Każdy link powinien mieć odpowiedni opis. W miejscu, który chcemy podlinkować dodajemy w nawiasie nazwę linku i adres URL):

Gabriele Balbi w swoim szkicu (Doing Media History in 2050, http://web.mit.edu/comm-forum/mit6/papers/Balbi.pdf) proponuje spojrzenie na zagrożenia, jakie niesie za sobą digitalizacja - rozumiana przez nią jako jedno z najważniejszych zjawisk w kulturze ostatnich dekad.

Proszę nie dodawać linków w formie hiperłączy w treści dokumentu.

11. W treści artykułu powinna znaleźć się odpowiednia liczba linków.

12. Krótkie cytaty (jedno, dwa zdania) oznaczamy kursywą (stosujemy tag <em>) oraz podajemy link do źródła. Dłuższe cytaty wyodrębniamy w osobnym paragrafie i zamykamy w tagach <blockquote>.

Jak twierdzi Gabriele Balbi:

<blockquote>Jeśli New York Times zdecyduje się wykasować swoją cyfrową przeszłość, w jaki sposób historycy mediów będą w stanie badań, jak gazeta ta opisywała i przekazywała choćby wydarzenia z 11 września 2011 roku? Jeśli Internet Archive jutro zdecyduje się zamknąć swój projekt, kto zagwarantuje, że wszystkie zebrane dotąd źródła wciąż będą dostępne dla historyków?</blockquote>

13. Tytuły (książek, czasopism, filmów itp.) w treści artykułu zapisujemy kursywą (stosujemy tag <em>).

14. Materiały multimedialne (np. video z YouTube czy prezentacje z SlideShare) zamieszczamy w tekście jako linki (nie wklejamy całego kodu zagnieżdżenia).

15. Grafiki (zdjęcia) wysyłamy jako załączniki lub udostępniamy do nich linki (nie umieszczamy grafiki w treści artykułu).