Na tej stronie znaleźć można podstawowe informacje o serwisie Historia i Media. Pod tym linkiem można znaleźć zalecenia redakcyjne dla autorów.

Od stycznia 2010 do września 2015 roku Historia i Media była projektem Fundacji Nowoczesna Polska.

1. Historia w perspektywie mediów

Podstawową ideą serwisu jest próba spojrzenia na historię z perspektywy mediów, rozumianych bardzo szeroko: od tekstu, obrazu, dźwięku, dotyku po konkretne technologie takie jak telewizja czy internet. Medium historii będą tu także mity historyczne, sztuka, funkcjonujące w społeczeństwie modele upamiętniania przeszłości czy instytucjonalne formy umożliwiające dostęp do historii (i często ją definiujące): archiwa, muzea, biblioteki. Medium będzie również metodologia badań historycznych czy rozmaite metody edukacji o przeszłości.

Dziś na stronie znaleźć można np. teksty wskazujące na społeczne aspekty digitalizacji zasobów dziedzictwa historycznego, problem rekonstrukcji historycznych jako formy opowiadania o przeszłości czy potencjał i wyzwania związane z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych w pracy historyka.

W serwisie publikowane są także informacje o wybranych konferencjach naukowych i spotkaniach, dyskusjach, promocjach książek.

2. Otwartość i partycypacja

W dyskusjach o historii – nauce, edukacji, dziedzictwie – silnie obecne dziś powinny być według mnie odwołania do dwóch pojęć: otwartości i partycypacji. Wolny dostęp do zasobów cyfrowych archiwów, przejrzystość badań w modelu otwartej nauki, dystrybucja wiedzy dzięki wolnym licencjom to tylko niektóre z przejawów otwartości, umożliwiającej nowe aktywności i postawy odbiorców edukacji, użytkowników archiwów czy zwiedzających w muzeach.

3. Poza granice dyscypliny – nowa, cyfrowa humanistyka

W portalu poruszane są także tematy wychodzące poza domenę historyczną. W czołowych mediach o humanistyce mówi się negatywnie, akcentując głównie złą sytuację humanistów na rynku pracy czy problemy z komercjalizacją badań z tych dziedzin. Wydaje mi się, że warto na portalu prezentować humanistykę z innej – nowoczesnej i cyfrowej perspektywy.

4. Wolność korzystania z treści

(Prawie) wszystkie artykuły publikowane w serwisie udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0. Oznacza to, że każdy może je kopiować i rozpowszechniać, tworzyć na ich podstawie utwory zależne i użytkować w sposób komercyjny pod warunkiem czytelnego oznaczenia źródła, autora i licencji oraz utrzymania oryginalnej licencji w tworzonych na ich podstawach materiałach. Czytelne podsumowanie zasad dystrybucji znajduje się na tej stronie.

5. Polityka otwartej redakcji

Portal redagowany jest bez stałego zespołu redakcyjnego. Każdy może zostać autorem. Propozycje artykułów proszę wysyłać na adres [email protected]. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru tematu i przygotowania tekstu znajdują się na stronie redakcyjnej.

Uwaga: dzięki dotacji z programu Patriotyzm Jutra w 2012 roku autorzy artykułów publikowanych w portalu uzyskują wynagrodzenie po podpisaniu odpowiedniej umowy. Jednym z jej warunków jest publikacja tekstu na licencji CC BY-SA.

Dotychczas na portalu swoje teksty publikowali m.in. Stanisław Krawczyk, Emanuel Kulczycki, Piotr Tafiłowski, Stanisław Witecki, Kamil Janicki, Marcin Malinowski, Radosław Bomba, Maciej Rynarzewski, Przemysław Pawlak, Ania Kalinowska, Agnieszka Szmidel, Marta Gołyszny, Sandra Jabłońska, Marcin Sałański, Jarosław Ganczarenko, Dorota Orzeszek, Maciej Wycinek.

6. Redaktor i kontakt

Nazywam się Marcin Wilkowski, serwis Historia i Media założyłem wraz z Martą Gołyszny w 2005 roku. Interesuję się historią/pamięcią w perspektywie mediów (głównie internetu) i kultury popularnej, teorią historii oraz inspirowanymi przez Sieć nowymi zjawiskami na granicach systemu naukowego. Jestem uczestnikiem Programu Doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas. Byłem pracownikiem Fundacji Nowoczesna Polska i koordynatorem prac Koalicji Otwartej Edukacji. Obecnie pracuję w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW. Zapraszam na stronę domową.

Dane kontaktowe:
Redakcja „Historia i Media”
[email protected]
tel. 733035277.

7. Facebook

Wiele informacji, artykułów i komentarzy pojawia się codziennie na facebookowym profilu serwisu Historia i Media. www.facebook.com/historiaimedia. Zachęcam do odwiedzenia.