Archiwum

Warsztaty “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”

Celem warsztatów jest wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums).

International Conference on Digital Cultural Heritage (Berlin, 2017)

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2017 roku w berlińskiej Staatsbibliothek odbywać się będzie konferencja Digital Cultural Heritage.

Museums and the Web: inspiracje z tegorocznej edycji

W tegorocznej odsłonie Museums and the Web mówi się o ochronie prywatności w muzeach, otwieraniu zbiorów online, badaniach użytkowników i przyszłości instytucji kultury online.

NIK o realizacji programów digitalizacyjnych

Na stronach Najwyższej Izby Kontroli opublikowano raport o wynikach kontroli digitalizacji dóbr kultury w Polsce. Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK.

Konferencja „Cyfrowe Wyzwania” 2016

Wydarzenie ma być okazją do debaty o strategiach działań na rzecz wzmacniania kompetencji cyfrowych, podejmowanych również przez instytucje kultury.

Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja

Publikacja może być dla instytucji kultury dobrą pomocą przy pracach nad kształtowaniem własnej polityki wobec domeny publicznej.

Program konferencji Digital Humanities 2016 (Kraków)

Konferencja DH 2016 odbędzie się w dniach 12-16 lipca w Krakowie, jej współorganizatorami – gospodarzami jest Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny.

Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (konferencja)

Jednym z tematów konferencji jest archiwizacja Internetu. Zgłoszenia do 31 marca.

GLAMBots: lista botów publikujących na Twitterze zbiory dziedzictwa

Mechanizm standardowej wyszukiwarki przeszukującej zbiory cyfrowe udostępniane przez dowolną instytucję dziedzictwa obarczony jest dość poważnym ograniczeniem: umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie wyłącznie tych zasobów, które są mu znane i określane przez odpowiednie słowa kluczowe. Wyszukując w taki sposób pozostajemy w bańce filtracyjnej i trudno nam dotrzeć…

Ankieta dotycząca korzystania ze zbiorów polskich bibliotek cyfrowych

Dane zebrane w ankiecie pozwolą na przygotowanie wywiadów, których wyniki zostaną uwzględnione w planach rozwoju portalu FBC oraz narzędzi takich jak dLibra, dMuseion czy LoCloud Collections.