Cyfrowe osobliwości: tworzenie zasobów w ramach amatorskiej digitalizacji

Na początku zeszłego roku na HiM informowałem o bardzo ciekawym artykule Melissy Terras Digital Curiosities: Resource Creation Via Amateur Digitisation, opublikowanym w czasopiśmie Literary and Linguistic Computing:

Większość instytucji pamięci zaangażowana jest dziś w digitalizację swoich zbiorów, aby zapewnić dostęp do nich online. Chociaż aktualny rozwój technologii pozwolił użytkownikom na tworzenie wysokojakościowych cyfrowych zasobów poza ramami instytucji, niewiele uwagi poświęcono ich potencjalnemu udziałowi w procesie digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Niniejsze opracowanie usiłuje oszacować rosnący trend tworzenia amatorskich internetowych muzeów, archiwów i kolekcji i pokazuje, że najlepsze przykłady takich wysiłków mogą być schematem dobrych praktyk dla tradycyjnych instytucji pamięci w ich staraniach o uczynienie ich kolekcji bardziej użytecznymi, interesującymi i wykorzystywanymi przez społeczności internetowe.

Historia, która stoi za artykułem jest nie mniej interesująca niż jego temat. Wydawany przez Oxford University Press Literary and Linguistic Computing (LLC) jest czasopismem zamkniętym i dziś możliwość skorzystania z artykułu Terras jest ograniczona (koszt jednodniowego dostępu wynosi 25 dolarów). Na szczęście autorka w zeszłym roku zaczęła umieszczać swoje artykuły w otwartym repozytorium, a potem dodatkowo promować je online na blogu, Facebooku i Twitterze. Jak sama pisze, wolny dostęp do tekstów stał się (oprócz interesującej tematyki) podstawą sukcesu. Artykuł o oddolnej digitalizacji opublikowany w LLC w płatnym dostępie był najpopularniejszym tekstem z tego czasopisma – 376 pobrań pełnego wydania. Ten sam artykuł w repozytorium UCL uzyskał tylko w ostatnim kwartale 2011 roku 880 pobrań. Na pewno przyczyniło się do tego wykorzystanie narzędzi takich jak blog czy Twitter do promocji artykułu.

Artykuł Melissy Terras Digital Curiosities: Resource Creation Via Amateur Digitisation pobrać można w formacie pdf na tej stronie.