Logo portalu Historia i Media

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej »

 

Z warsztatu transnarodowej historii (zaproszenie)

W dniach od 13 do 15 września 2012 roku odbędzie się w Krakowie Drugi Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie Środkowej.

W ramach Kongresu, 12 września odbędzie się Forum Doktoranckie – warsztaty dla młodych naukowców, zajmujących sie historycznymi aspektami Polish studies. Jego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z prowadzonymi badaniami oraz dyskusja o metodach pracy historyka i problemach z tym związanych.

Coraz więcej zwolenników zyskuje postulat, by o historii nie myśleć i nie pisać w narodowych granicach, lecz transnarodowo. Ważną inspirację stanowi w tym wypadku cały szereg konceptów teoretycznych i metodologicznych pomocnych w przezwyciężaniu problemów, jakie rodzi narodowo pojmowana historiografia. Do nich zaliczyć możemy miedzy innymi histoire croisée, entangled history czy też historię podzieloną. W centrum zainteresowania tego nurtu badań historycznych znalazły się procesy transferu i powiązań miedzy zjawiskami lub aktorami funkcjonującymi w różnych, lokalnych, regionalnych czy narodowych kontekstach.

Młodzi badacze i badaczki polskiej historii chętnie przyswajają te nowe propozycje teoretyczne, ponieważ są one szczególnie przydatne w podejmowanych przez nich badaniach nad historią szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjęcie tej perspektywy badawczej rodzi jednak problem zasadniczy: obszerna literatura teoretyczna na temat transnarodowości często nie daje satysfakcjonujących odpowiedzi na pytanie o metodologiczne rozwiązania, które pozwoliłyby wcielić teoretyczne założenia do własnych poszukiwań i badań.

Właśnie ta kwestia będzie tematem przewodnim naszej dyskusji. Centralne pytanie będzie dotyczyć warsztatu niezbędnego w badaniach nad historycznymi fenomenami w kontekście transnarodowych powiązaniach, min. procedur badawczych, narzędzi analitycznych (takich jak dyskurs, network) oraz źródeł pozwalających na postawienie pytań o transnarodowy wymiar badanych zjawisk. Ponadto, na ile materiał źródłowy pozwala formułować transnarodowe pytania badawcze? Czy istnieją granice badań transnarodowych i czy takie badania są potrzebne współczesnej historiografii?

Sformułowane powyżej pytania chcemy przedyskutować w kontekście projektów doktorskich prezentowanych na spotkaniu. Zapraszamy doktorantki i doktorantów zajmujących się historią transnarodową, a zwłaszcza procesami transferu kulturowego i naukowego oraz zjawiskami migracji do nadsyłania zgłoszeń z propozycjami wystąpień na naszym warsztacie.

Zgłoszenie w formie tekstu zawierającego maksymalnie 3000 znaków wraz z krótkim życiorysem prosimy przesyłać do 28 lutego 2012 na adres:

Katharina Kreuder-Sonnen: [email protected] lub
Iwona Dadej: [email protected]

Językiem obrad jest język polski i angielski. Podczas warsztatu nie przewidujemy tłumaczenia symultanicznego. Dla każdego wystąpienia przewidujemy około 20 minut.

Organizatorki starają się się o finansowanie warsztatu, które by zapewniło częściowy zwrot kosztów podroży i noclegów osobom uczestniczącym w warsztacie.

 

Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

• • •

Kategorie: Wydarzenia

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

p o l e c a m y
herito

Komentarze

 • Your gravatar
  Imię
   
   

  Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.

   
   
 
 
Historia i Media

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

Dowiedz się więcej »

Zostań autorem »

Kontakt

Redakcja „Historia i Media”
03-189 Warszawa
Skrytka pocztowa 145
[email protected]
redaguje Marcin Wilkowski

Polecamy
Przewodnik po otwartej nauce