„Studia z dziejów polskiego anarchizmu” (publikacja)

Po półwieczu nieobiektywnej i wykorzystywanej propagandowo jednej wizji ruchów lewicowych, w niepodległej III Rzeczypospolitej nastąpiło swego rodzaju „wyparcie” i jednoznacznie negatywne przedstawienie tego rodzaju ruchów społecznych. Lansowana w nowej rzeczywistości politycznej „poprawna” wizja dziejów Polski w XX wieku stała się negatywem tej z okresu tzw. realnego socjalizmu. Po dwudziestu z górą latach rozwoju wolnej nauki można już chyba mówić o polskich dziejach, nie tylko ruchów społecznych i myśli politycznej, bez stygmatu ideologicznej zaciekłości. I choć wciąż mają się dobrze osoby i instytucje nie rozumiejące różnicy między sporem ideologicznym a rzetelnym dziejopisarstwem, to prezentując niniejszy tom mamy nadzieję, że w jakiś skromny sposób przyczyniamy się do nowego otwarcia polskiej historiografii anarchizmu.

W dniach 2–3 grudnia 2010 w Pobierowie odbyła się konferencja naukowa „Z dziejów polskiego anarchizmu” zorganizowana przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas dwudniowej sesji uczestnicy z całego kraju jak również z zagranicy wysłuchali 18 prelekcji i brali udział w panelu dyskusyjnym o anarchizmie współczesnym w wymiarze praktycznym. Prezentowane były tematy z zakresu powszechnej historii anarchizmu i myśli anarchistycznej, historii polskiego anarchizmu przed i po 1945 roku.

Efektem konferencji jest publikacja Studia z dziejów polskiego anarchizmu pod red. Eryka Krasuckiego, Michała Przyborowskiego i Radosława Skryckiego. Książka została wydana przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Materiał nadesłany