Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (06.11.2011) i jego treść może nie być aktualna. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Nowe wyzwania dla muzeum: NMC Horizon Report 2011

The New Media Consortium (NMC) to międzynarodowa koalicja instytucji edukacyjnych i kulturalnych, w ramach której opracowywane są raporty określające perspektywy przyszłej ewolucji systemu edukacyjnego, szkolnictwa wyższego czy instytucji muzeum.

NMC Horizon Report (w tym jego część poświęcona właśnie muzeom) zostanie oficjalnie zaprezentowana 18 listopada podczas konferencji MCN Museum Computer Network. Jednak już dziś na stronie NMC przeczytać można szkic wprowadzający do tez opublikowanych w tej analizie.

Kluczowe trendy

Zróżnicowane formy dostępu Zwiedzający oczekują możliwości korzystania z oferty muzeum przez narzędzia, które wykorzystują do komunikacji bez względu na to, jaki system będzie je obsługiwał. Muzeum powinno dostosować się do tak zróżnicowanej oferty urządzeń mobilnych czy systemów operacyjnych.
Multimedialna dokumentacja Atrakcyjna multimedialna dokumentacja (film wideo, animacje itp.) nie jest już tylko dodatkiem do obiektów muzealnych, ale staje się niezbędnym elementem wspomagającym ich interpretację – bez względu na to, czy mówimy o fizycznym pobycie w muzeum czy korzystaniu z jego wirtualnej prezentacji.
Obfitość treści w internecie wyzwaniem dla edukatorów Dzięki internetowi dostęp do materiałów edukacyjnych różnego rodzaju nigdy jeszcze nie był tak łatwy jak dziś. W tej perspektywie model edukacji muzealnej polegającej na objaśnianiu znaczenia prezentowanych obiektów biernie zachowującej się grupie odbiorców musi odejść do lamusa. Muzeum powinno umożliwiać aktywne korzystanie ze zbiorów, pozwolić na wytwarzanie się osobistych relacji między widzem a obiektem oraz otworzyć się na wykorzystanie tych doświadczeń jako treści uzupełniających udostępnianą już wiedzę na temat zasobów.
Aktywni użytkownicy muzeum Raport podkreśla istnienie specjalnej grupy aktywnych odwiedzających (makers), którym zależy nie tylko na wiedzy na temat określonych obiektów w określonej (choćby historycznej czy artystycznej) perspektywie, ale którzy także chcą szczegółowo poznać ich genezę. Są otwarci na eksperymenty, osobisty udział w rekonstrukcji przedmiotów czy zdobywanie fachowej wiedzy na ich temat.
Digitalizacja Muzeum jest rozpoznawalne przez obiekty, które przechowuje i udostępnia. Użytkownicy muzeum chcą w łatwy sposób dotrzeć do tych zasobów – digitalizacja i tworzenie wirtualnych ekspozycji jest dobrą odpowiedzią na te potrzeby. Jednak oprócz cyfrowych wersji obiektów użytkownicy liczą na dobrej jakości katalogi i dokumentację, także w formie atrakcyjnych multimediów. To wyzwanie dla muzeum, jego struktury pracowniczej czy przygotowywanych przez nie planów i budżetów na projekty digitalizacyjne. Coraz szerszy zakres digitalizacji zmusza także do podejmowania działań związanych z ochroną zdigitalizowanych materiałów i ich długoterminowym przechowywaniem.
Otwartość muzeum Rosną oczekiwania wobec społecznego i obywatelskiego zaangażowania muzeów. Muzea odpowiadają na to m.in. inicjując projekty internetowe, dbają o swoją obecność w mediach społecznościowych, tworząc warunki do pogłębionej współpracy z użytkownikami czy otwierając (uwalniając) swoje zasoby w internecie.

W swoim krótkim opracowaniu skoncentrowałem się wyłącznie na kluczowych trendach o ogólnym charakterze (key trends), chociaż tekst szkicu zawiera wskazania dotyczące choćby najbardziej perspektywicznych technologii, które – zdaniem autorów – powinny zostać w perspektywie najbliższych kilku lat wdrożone jako standard w praktykę muzealną (smartfony, tablety, rzeczywistość rozszerzona, książki elektroniczne). O tym jednak mówi już nieco irytująca lektorka z filmiku zamieszczonego wyżej.

Raport NMC powstaje w wyniku konsultacji wśród specjalistów i praktyków ze środowiska muzealnego. Niestety, jak pokazuje lista osób biorących udział w tych działaniach dostępna na specjalnej wiki projektu, mamy tu do czynienia z wyraźną dominacją przedstawicieli amerykańskiego (czy zachodniego) muzealnictwa. Wydaje mi się, że tezy NMC Horizon Report 2011 pomijają doświadczenia muzeów z krajów rozwijających się, ignorując przy tym bardzo wiele wyzwań i trendów związanych z tym, na jakich warunkach muszą tam funkcjonować te instytucje. Planowane więc na 18 listopada finalne tezy raportu warto ostrożnie odnosić do polskich muzeów.

Wersja do czytania offline:
Pobierz PDF
Pobierz ePub
Pobierz mobi


• • •


Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety. Komentarze są moderowane.