Remix – konteksty wolności (debata)

Zapraszamy na debatę poświęconą remiksowi materiałów historycznych. Uczestnicy i uczestniczki dyskusji, filmowcy, artyści i historycy będą rozmawiać między innymi o tym, jak internet oraz współczesne techniki audiowizualne poszerzają możliwości obcowania, oceny i interpretacji przeszłości. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie: Czy istnieją granice remiksu historii?

Spotkanie odbędzie się w siedzibie biura Gdańsk 2016 (ul. Długi Targ 39/40), 14 października o godz. 18.00. Wstęp wolny. W debacie wezmą udział:

Hubert Bilewicz – historyk sztuki, nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z ogólnopolską inicjatywą na rzecz wolności
twórczej i swobodnego dostępu do dóbr kultury Indeks 73.

Bogna Burska – zajmuje się filmem found footage (z materiałów znalezionych), wideo,
instalacją, fotografią, malarstwem. Absolwentka ASP w Warszawie. Pracuje w Katedrze
Intermediów gdańskiej ASP, gdzie obroniła doktorat. Współzałożycielka Warszawskiego
Aktywu Artystów. Wystawia w kraju i za granicą.

Ireneusz Engler – reżyser, twórca wielu filmów dokumentalnych traktujących o najnowszej
historii Polski. Autor, między innymi: „Memento grudniowe 1970”, „Wałęsa Prezydent”,
„Gdańsk. Drogi do wolności”. Najnowszy dokument „Film o Wolnej Polsce” miał premierę
w Gdańsku w kwietniu 2011 roku.

Izabela Kowalczyk – badaczka sztuki i kultury wizualnej, krytyczka i kuratorka wystaw.
Pracuje w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje się między innymi problematyką gender w sztuce i kulturze popularnej, reprezentacjami cielesności, a także zainteresowaniem historią w sztuce współczesnej.

Piotr Witek – dr, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii w IH UMCS w Lublinie. Autor
książki „Kultura – Film – Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego” (Lublin 2005) oraz wielu artykułów poświęconych wizualizacji historii w mediach.

Debata odbywa się w ramach piątej edycji All About Freedom Festival organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności.

Fot. zwiastun Dock’s Docs Gdańsk Remix, autor Rafał Turski, muzyka FOX.