Powstaje Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych ma stać się ogólnodostępnym, ponadregionalnym i multidyscyplinarnym archiwum zdigitalizowanych publikacji naukowych, dokumentacji badań i zasobów wybranych ze zbiorów 16 polskich instytucji naukowych oraz ich bibliotek. Użytkownicy repozytorium uzyskają pełnotekstowy dostęp do zgromadzonych tam materiałów.

Na czele projektu RCIN stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN, uczestniczy w nim m.in. instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Badań Literackich czy Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.

Planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów Bibliotek i Instytutów Konsorcjum. Biblioteki instytucji zrzeszonych w Konsorcjum gromadzą łącznie ponad 2 miliony woluminów zbiorów (dane z 31.12.2009 r.).

Zbiory zostaną udostępnione za pomocą systemu dLibra.

Projekt finansowany jest ze środków UE Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Więcej informacji: www.miiz.waw.pl