Wikipedia dziedzictwem kulturowym?

Ponad 270 wersji językowych, 400 milionów czytelników miesięcznie – Wikipedia to bez wątpliwości jedno z najważniejszych źródeł informacji (wiedzy?) w internecie, stanowiące poważne wyzwanie dla tradycyjnego systemu edukacji.

Z okazji dziesięciolecia Wikipedii ze strony niemieckiej sekcji Fundacji Wikimedia podczas marcowej konferencji w Berlinie pojawiła się idea wysłania do UNESCO propozycji wpisania serwisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego:

This achievement made WIKIPEDIA a pioneer of cultural change because WIKIPEDIA transferred the tradition of knowledge exchange into the new, digital age. Thus creating a unique place of knowledge exchange in the history of civilization. This is why as a cross-border cultural achievement, WIKIPEDIA deserves recognition and protection as UNESCO’s first digital World Cultural Heritage Site.

Komentarz w The Atlantic akcentuje finansową perspektywę ewentualnej (chociaż raczej mało prawdopodobnej) zgody UNESCO: But does the Wikimedia Foundation really need UN resources to polish its servers and build „an appreciation for Wikipedians” and „higher attention for Wikipedia in the public,” as outlined on Wikipedia 10? Probably not. The Wikimedia Foundation, which supports Wikipedia and other wiki projects, has a fairly robust and dedicated fundraising operation, and the foundation raised more than $21 million from November 2010 to January 2011 in the service of new initiatives. UNESCO would be better suited to focus its resources on heritage sites facing more immediate challenges.

Jimmy Wales podkreśla, że tłem inicjatywy jest pokazanie Wikipedii jako zjawiska kulturowego, które wpłynęło na codzienność milionów użytkowników internetu.

Akcję wikipedystów – obok tradycyjnych już głosów krytykujących jakość udostępnianej na Wikipedii wiedzy czy sam system jej produkcji – mogą zablokować też wewnętrzne przepisy UNESCO: według artykułu I konwencji z 1972 roku za dziedzictwo kulturowe uznaje się jedynie obiekty istniejące fizycznie w przestrzeni (monuments, groups of buildings, sites).