Edukacja kulturalna wczoraj-dziś-jutro

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Zakładu Dydaktyki Historii i WOS Uniwersytetu Wrocławskiego i stowarzyszenia CANDEO zaprasza na konferencję naukową Edukacja kulturalna wczoraj-dziś-jutro, realizowaną w ramach projektu AKADEMIA LIDERÓW KULTURY.

Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Mogą to być również studenci studiów uzupełniających magisterskich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich, doktoranci, doktorzy i inni pracownicy naukowi spełniający kryterium wiekowe. Do dyskusji pragniemy również zaprosić praktyków życia kulturalnego z instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, którzy chcą się podzielić swoją refleksją na temat współczesnej, szeroko rozumianej, edukacji kulturalnej. Do udziału w projekcie spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie zakwalifikowanych 15 uczestników, którzy oprócz udziału w konferencji będą mogli opublikować swoją pracę w recenzowanym wydawnictwie. Wpisowe – 75 złotych. Spotkanie naukowe ma z jednej strony zainspirować młodych naukowców do prowadzenia badań w tym zakresie, a także stanowić okazję do dyskusji na temat tendencji we współczesnej edukacji w zakresie szeroko rozumianej kultury.

Sugerowane obszary badawcze konferencji:
• edukacja kulturalna (trendy badawcze, praktyka szkolna i pozaszkolna)
• historia edukacji kulturalnej
• praktyka funkcjonowania działalności edukacyjnej w sektorze kultury
• media i ich znaczenie w edukacji kulturalnej społeczeństwa
• kształtowanie postaw i budowanie świadomości kulturowej w Polsce i na świecie
• popularyzacja kultury
• współczesne i przyszłe trendy w edukacji kulturalnej
• kultura i jej miejsce we współczesnej edukacji polonistycznej, regionalnej, historycznej, obywatelskiej itd.

Termin przyjmowania zgłoszeń na specjalnym druku aplikacyjnym (wysyłanym zarówno pocztą tradycyjną oraz w wersji elektronicznej na adres [email protected]) trwa do 25 maja.

Do 15 czerwca osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową.

Zakwalifikowani uczestnicy będą proszeni o przesłanie pełnego tekstu z recenzją pracownika naukowego (w przypadku studentów – co najmniej doktora, pozostali – przynajmniej doktora habilitowanego) do 5 sierpnia.

Konferencja odbywa się w terminie 25–27 listopada 2011 r. w Dusznikach-Zdrój – Łężycach.

Termin ukazania się publikacji podsumowującej projekt: zima 2011 r. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin całego projektu dostępny na stronach www.okis.plwww.dcik.pl oraz na profilu Akademii Liderów Kultury na Facebooku.

Kontakt:
Adam Piwek
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław
e-mail: [email protected]
tel. 071/ 37 00 228 fax 071/ 344 28 65