Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (01.02.2011) i jego treść może nie być aktualna. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Podzielone regiony – podzielone kultury historyczne? (konferencja)

W dniach 3-5 marca w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja, zorganizowana w ramach Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, zatytułowana „Podzielone regiony – podzielone kultury historyczne?” Zostanie ona poświęcona analizie krótko- i długofalowego wpływu, jaki na pamięć historyczną mieszkańców wybranych europejskich regionów, w tym przede wszystkim Śląska Cieszyńskiego, wywarły granice państwowe, rozdzielające zwarte niegdyś obszary kulturowe. Podczas konferencji wygłoszone zostaną 22 referaty, autorstwa historyków i antropologów z Polski, Niemiec, Czech i Austrii.

W XX wieku rozstrzygnięcia polityczne doprowadziły do podziału wielu jednolitych historycznie regionów Europy. Nowo wytyczone granice rozbiły wiele zwartych, integralnie rozwijających się w długich okresach historycznych jednostek terytorialnych. W ramach konferencji analizie poddana zostanie kwestia krótko- i długofalowego wpływu nowo wytyczonych granic na pamięć historyczną po ich przeciwnych stronach. W jaki sposób polityczno-historyczne inicjatywy rzutowały na rozwój określonych form kultury historycznej w podzielonych regionach? Czy możliwa jest identyfikacja nadrzędnych strategii, którym podporządkowano budowę tożsamości ich mieszkańców?

Podczas konferencji zostaną w kontekście interdyscyplinarnym i przy odwołaniu się do różnorakich tekstowych, wizualnych i medialnych źródeł rozpoznane konstrukcje historyczne oraz wzorce kulturowe, które – upowszechniane za pośrednictwem mediów i instytucji – zyskiwały wpływy w podzielonych regionach. W szczególności analizie poddane zostaną rzeczywiste oddziaływanie oraz codzienna recepcja poszczególnych kultur historycznych.

Program konferencji dostępny jest na tej stronie.

Wersja do czytania offline:
Pobierz PDF
Pobierz ePub
Pobierz mobi


• • •


Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety. Komentarze są moderowane.