Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

Rozbudowa Centralnego Repozytorium Cyfrowego NAC zakończona

Narodowe Archiwum Cyfrowe zakończyło realizację projektu „Rozbudowa Centralnego Repozytorium Cyfrowego i systemów informatycznych” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Zasoby cyfrowe”. Ogólna wartość projektu wynosiła ponad 2 mln 300 tys. zł., w tym wartość inwestycji sprzętowych – prawie 2 mln zł.

W ramach projektu NAC zrealizował m.in. następujące zadania:

• rozbudowano istniejącą infrastrukturę Centralnego Repozytorium Cyfrowego NAC (CRC) o serwer, infrastrukturę telekomunikacyjną i urządzenia do masowego przechowywania danych. Obecnie CRC dysponuje m.in. przestrzenią 175 TB na macierzach dyskowych oraz 2,5 PB w bibliotece taśmowej (przestrzeń brutto po kompresji) oraz serwerami wyposażonymi w procesory Power PC serii 6 i 7. Dzięki temu NAC jest gotowy do masowego gromadzenia i udostępniania materiałów cyfrowych.

• zakończono prace nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej wersja 1.0 (ZoSIA 1.0). System jest obecnie zainstalowany w Centralnym Repozytorium Cyfrowym NAC i gotowy do wdrożenie we wszystkich archiwach. Dzięki temu archiwa państwowe dysponują nowoczesnym i bezpiecznym środowiskiem pracy pozwalającym na zarządzanie informacją o zasobie archiwalnym.

• rozbudowano system Archiwum Internetu i kontynuowano próbne archiwizacje stron internetowych instytucji uprawnionych do korzystania z domeny gov.pl. Archiwizowane materiały można oglądać na stronie www.archiwuminternetu.nac.gov.pl.

Realizacja zadania umożliwiła także utrzymanie i rozbudowę serwisu www.szukajwarchiwach.pl (moduł ZoSIA 1.0) oferującego obecnie dostęp do ponad 1 000 000 kopii cyfrowych archiwaliów. W ramach promocji projektu NAC przygotował również publikację o działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego w latach 2008-2010.

Wobec trudność finansowych NAC, dotacja Ministra Kultury była kluczowa dla rozwoju pionu archiwistyki cyfrowej. Obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe jest jedynym Centrum Kompetencji MKiDN posiadającym pełną infrastrukturą do digitalizacji i pełną gotowość do długotrwałego przechowywania materiałów cyfrowych.

Partnerami medialnymi projektu są: Magazyn Mówią Wieki i Portal Historii i Media.

 

• • •

Kategorie: Archiwa i dziedzictwo

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

  • Your gravatar
    Imię
     
     

    Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.