Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (24.11.2010) i jego treść może nie być aktualna. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Konferencja Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji

Wrocław 7-8 grudnia 2010.
Miejsce obrad: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, sala 309

W różnego rodzaju instytucjach gromadzone są od dawna takie same i podobne dobra kultury. Sytuacja, w której tradycyjne metody ich opisu i dokumentowania w każdej z nich pozostają odmienne, poważnie utrudnia zarówno kompleksowe badania, jak i efektywne oraz przyjazne dla odbiorcy udostępnianie informacji o dziedzictwie kulturowym.

Rozwój technologii sieciowych oraz inicjatywy mające na celu kompleksowe upowszechnianie wiedzy o kulturze w systemach cyfrowych, takie jak Europeana czy European Library, czynią potrzebę harmonizacji standardów metadanych i języka opisu zabytków i dokumentów tym bardziej pilną. Powszechnie oczekuje się, że wprowadzanie, wymiana i publikacja danych przy zastosowaniu systemów funkcjonujących w Sieci pozwoli na wykorzystaniu efektu synergii, integrując działania podejmowane w tym zakresie w różnego rodzaju instytucjach, takich jak biblioteki, muzea i archiwa. Jednocześnie powinny one stanowić poważne ułatwienie w dostępie do informacji dla różnych grup użytkowników – osób profesjonalnie zainteresowanych specyficznymi zagadnieniami, ale także – co należy podkreślić – szerokiej rzeszy odbiorców, korzystających w swej działalności z wyników badań nad kulturą w takich dziedzinach jak oświata, wychowanie, rekreacja czy turystyka.

W tym kontekście organizatorzy konferencji pragnęliby podjąć dyskusję na temat możliwości wypracowania wspólnych założeń metodologicznych, standardów metadanych, narzędzi słownikowych oraz rozwiązań technologicznych, stosowanych w wyżej wymienionych instytucjach i rozważyć szanse podejmowania międzyśrodowiskowych inicjatyw w zakresie udostępniania informacji o zawartości posiadanych kolekcji. Uzupełnieniem proponowanej tematyki rozważań powinny stać się zagadnienia z zakresu Semantic Web, co pozwoliłoby na osadzenie podejmowanej problematyki w szerszym kontekście zjawisk zachodzących w Sieci.

Zagadnienia

1. Harmonizacja terminologii opisu dóbr kultury przez specjalistów różnych dyscyplin humanistycznych.
2. Problem wymiany danych w kontekście formatów metadanych, stosowanych do opisu dóbr kultury w różnych instytucjach (Marc21, Dublin Core, Object ID, CDWA, Conceptual Reference Model ICOM) a tradycyjne zasady opisu dóbr kultury (opis bibliograficzny, instrukcja inwentaryzowania inskrypcji, opis katalogowy dzieła sztuk plastycznych).
3. Klasyfikacje, języki haseł przedmiotowych, dziedzinowe słowniki hierarchiczne – ich sytuacja, możliwości, ograniczenia.
4. Ontologie dziedzinowe w naukach humanistycznych.
5. Opis i katalogowanie dóbr kultury w kontekście rozwoju i ewolucji sieciowych narzędzi softwarowych, komputerowych katalogów bibliotecznych, bibliotek cyfrowych, specjalistycznych baz danych.
6. Problematyka tworzenia, administrowania i przeszukiwania zasobów rozproszonych dotyczących dóbr kultury (w tym zabytków materialnych i niematerialnych).
7. Tradycyjne i nowoczesne standardy dokumentacji dóbr kultury w kontekście rozwoju Semantic Web.
8. Wzajemne udostępnianie danych – aspekty merytoryczne, techniczne, prawne.
9. Sytuacja końcowego odbiorcy informacji i możliwości angażowania go do tworzenia zasobów wiedzy o kulturze (adresat informacji, strategie przeszukiwania oparte na analizie zachowań użytkowników, udział użytkowników w opisie zasobu – możliwości i ograniczenia).

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod tym linkiem.
Strona domowa konferencji: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje/2010_cyfrowe_spotkania_z_zabytkami.html#k1

Wersja do czytania offline:
Pobierz PDF
Pobierz ePub
Pobierz mobi


• • •


Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety. Komentarze są moderowane.

  1. Hanna Staszewska pisze:

    Dla ciekawych sprawozdanie z konferencji w ArchNecie: http://www.archiwa.net/.

    PS. Wiele referatów i głosów w dyskusji poruszało tematy obecne w HiM:)
    Pozdrawiam