Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

II Spotkania Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej, tak jako dziedziny nauki czy kultury, jak i działalności społecznej. Dlatego za ważne uważamy upowszechnianie tych standardów oraz doskonalenie warsztatu osób i instytucji odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio i audiowizualnych oraz innych materiałów z dziedziny historii mówionej lub dziedzin jej pokrewnych. Wierzymy w sens rozwijania w społeczeństwie zainteresowań historią mówioną, dziejami najnowszymi, kulturą i historią lokalną – jest to dla nas jedna z kluczowych form kształtowania krytycznej postawy wobec dziejów. Kładziemy także nacisk na profity, jakie historia mówiona dać może tak badaniom historycznym, jak i edukacji historycznej.

Podczas tegorocznych spotkań warsztatowych, które odbędą się w Lublinie w Ośrodku Brama Grodzka – Tatr NN (23-24 października) chcielibyśmy poruszyć kilka zagadnień. Pierwszy panel będzie dotyczył interdyscyplinarności historii mówionej. W dyskusji udział wezmą reprezentanci różnych dziedzin nauki, wykorzystujący wywiady oral history w swojej pracy naukowo-badawczej i zawodowej. W części poświęconej archiwizacji zwrócimy uwagę przede wszystkim na standardy opracowania wywiadów i tworzenia indeksów pozwalających na proste i szybkie wyszukiwanie interesujących wątków.

Porozmawiamy również o potrzebie tworzenia ogólnopolskiej bazy danych skupiającej informacje o istniejących zasobach archiwów, stowarzyszeń i ośrodków radiowych. Warsztaty radiowe pozwolą nam z kolei zobaczyć jak historia mówiona może być wykorzystana w pracy dziennikarskiej, jak wygląda praca nad surowym materiałem zanim znajdzie się on na antenie.

Kontakt do organizatorów:
Joanna Komperda kom. 667 699 843
Jakub Gałęziowski kom. 503 546 232

Program: II Spotkania Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (208)

 

• • •

Kategorie: Nowa metodologia Wydarzenia

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarzy: 1

Dodaj komentarz »

 
 • Hej, czy jest możliwość uzyskania zapisu z tych warsztatów? Bardzo mi na tym zależ, bo cały czas nagrywam relacje i muszę się doskonalić.

   
   
   
 • Your gravatar
  Imię
   
   

  Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.