Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

Konferencja Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Regionalnych, Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych zapraszają do udziału w konferencji: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, która odbędzie się w Krakowie, 25-26-27 listopada 2010 r.

Planowana konferencja odnosi się w swym założeniu do kluczowego problemu współczesności, jakim jest percepcja tradycji i reinterpretacja naszych wyobrażeń o przeszłości i mitów historycznych w warunkach cywilizacji multimedialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu.

Przedmiotem analizy będzie zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa) jak i fotografia, film, TV oraz Internet. Istnieje potrzeba w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych konstytutywnych dla danej cywilizacji dzieł decydujących o jej duchowości. W jaki sposób są one w dobie obecnej definiowane i określane? W jakich segmentach kulturotwórczych teksty ważne cywilizacyjnie ujawniają się wyraziście w dobie obecnej? Wreszcie na ile możliwe jest integralne, interdyscyplinarne podejście do kulturowego przekazu z przeszłości? W tej perspektywie ważne miejsce zajmie analiza prasy i filmu w miarę możliwości we wszystkich występujących współcześnie gatunkach. Pojawiają się kolejne pytania. Czy istnieją a jeśli tak to jakie schematy przy prezentowaniu najważniejszych zjawisk kulturowych w mediach? Jakie są różnice i podobieństwa między przekazem słownym i innymi formami przekazu?

Nawiązując do dorobku teoretycznego filmoznawców i twórców kina należałoby postawić pytanie o granice wiarygodności przekazu szukającego dla siebie miejsca między fikcją sceniczną a rekonstrukcją odzwierciedlającą aktualny stan wiedzy różnych dyscyplin naukowych. Wraz z narodzinami społeczeństwa sieciowego coraz większa i coraz bardziej znacząca część dyskursu kulturowego przenoszona jest w przestrzeń wirtualną – cyberprzestrzeń. Cyberprzestrzeń jest konstruktem społecznym zakorzenionym w przeszłości. Na jej gruncie przeszłość jest stale obecna w niezliczonych zróżnicowanych formach. Charakterystyczna dla świata nowych mediów indywidualizacja przekazu, asynchroniczność, interaktywność, łatwość dostępu, atrakcyjność multimedialnej często formuły wymaga intensyfikacji badań na płaszczyźnie kulturowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń i streszczeń referatów: 15 października 2010 r.
Kontakt: ul. Gronostajowa 3, 30-087 Kraków, tel. 012 664-67-42 [email protected]
Opłata konferencyjna: 450 zł (dla pracowników, doktorantów UJ 200 zł)

Formularz zgłoszenia na konferencję Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (262)
 

• • •

Kategorie: Wydarzenia

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

  • Your gravatar
    Imię
     
     

    Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.