Logo portalu Historia i Media

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej »

 
Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (08.09, 2010) i jego treść może nie być aktualna. Komentarze zostały zablokowane.

Konferencja naukowa Z dziejów polskiego anarchizmu

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na konferencję naukową Z dziejów polskiego anarchizmu (Pobierowo, 2–3 grudnia 2010 r.).

We wstępie do wydanej przed szesnastoma laty monografii poświęconej ruchowi anarchistycznemu w Europie Zachodniej, profesor Daniel Grinberg zwrócił uwagę na marginalne traktowanie anarchizmu przez historyków. Omówienie literatury dokonane w dalszej części książki pokazało, że polskie piśmiennictwo tyczące się tego nurtu społecznopolitycznego jest wyjątkowo ubogie. I choć konstatacje te odnosiły się do innej epoki, bo końca XIX i początków XX wieku, i innego obszaru, bo Europy Zachodniej, to wydaje się, że można je było rozciągnąć także na historiografię anarchizmu w Polsce Odrodzonej oraz powojennej. Takie też wnioski płyną ze Wstępu profesora do wydanej w 2006 roku książki Piotra Laskowskiego.

Czy w wyniku badań ostatnich kilkunastu lat ocenę tę można zmienić? Warto, jak sądzimy, zastanowić się nad aktualnym stanem badań nad polskim anarchizmem, ale też wskazać ich przyszłe ścieżki. Z tego powodu Szczecińskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego 2 i 3 grudnia 2010 roku organizują konferencję, poświęconą temu zagadnieniu. Odbędzie się ona w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym US w Pobierowie, ul. Grunwaldzka 66, tel. 91 386 40 52.

Konferencja podzielona będzie na następujące części:
- powszechna historia anarchizmu i myśli anarchistycznej;
- historia anarchizmu polskiego do 1945 r.;
- historia anarchizmu polskiego po 1945 r.;
- anarchizm współczesny – wymiar praktyczny. Ta część będzie mieć charakter panelu dyskusyjnego.

Zapraszamy do udziału zarówno naukowców (historyków, socjologów, politologów) jak i „praktyków” biorących udział w kreowaniu powojennego ruchu anarchistycznego w Polsce, którzy zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami, refleksjami, spostrzeżeniami.

Terminy i warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami (maks. 1 strona maszynopisu) przyjmujemy do 1 października 2010 r. Po weryfikacji zgłoszeń organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość złożenia tekstu do recenzowanego wydawnictwa pokonferencyjnego. Zgłoszenia prosimy przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Dr Radosław Skrycki
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

lub email:
[email protected], [email protected]

2. Teksty referatów do publikacji przyjmujemy do 31 stycznia 2011 r. Powinny liczyć do 15 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,5, przypisy dolne, skróty według polskiego zapisu).

3. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł, płatna do 31 października 2010 r. na konto Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (PKO SA) 69 1240 3813 1111 0010 3302 8649, z dopiskiem: Z dziejów polskiego anarchizmu.

4. Nocleg 2/3.XII w Ośrodku Uniwersyteckim w Pobierowie, płatny indywidualnie, na miejscu (nie jest wliczony w opłatę konferencyjną). Istnieje możliwość zarezerwowania większej liczby noclegów.

 

Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

• • •

Kategorie: Wydarzenia

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

p o l e c a m y
herito

Komentarzy: 1

 
 
 
Historia i Media

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

Dowiedz się więcej »

Zostań autorem »

Kontakt

Redakcja „Historia i Media”
03-189 Warszawa
Skrytka pocztowa 145
[email protected]
redaguje Marcin Wilkowski

Polecamy
fotorejestr