Kolekcja archiwalna „Solidarność” – Narodziny Ruchu

Przechowywana w Archiwum Ośrodka KARTA unikatowa kolekcja „Solidarność” — Narodziny Ruchu dokumentuje powstanie i rozwój NSZZ „Solidarność” od sierpnia 1980 do grudnia 1981 oraz historię polskiej opozycji (działalność innych niezależnych ugrupowań, także „przedsierpniowych”, jak KSS „KOR” czy ROPCiO). Materiały archiwalne (1680 dokumentów) z tego zasobu dostępne są na stronie biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA.

Struktura kolekcji oparta została na podziale na cztery grupy tematyczne:

1. Kształtowanie się organizacyjno-programowej koncepcji „Wolnych Związków Zawodowych” w okresie od lipca do września 1980 roku.

2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

3. Niezależne Organizacje Środowiskowe.

4. Stowarzyszenia Środowiskowe i Zawodowe. Inicjatywy obywatelskie i niezależne działania społeczne na rzecz zmian i reform administracyjnych, ustrojowych i społecznych w Polsce w okresie od sierpnia 1980 do grudnia 1981. Niezależna działalność kulturalna i artystyczna.

Zobacz: Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA