Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 
Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (17.08, 2010) i jego treść może nie być aktualna. Komentarze zostały zablokowane.

Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników instytucji kultury do zgłaszania abstraktów wystąpień i posterów.

Konferencja „Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii”, która odbędzie się w Krakowie 21-22 października 2010, będzie szansą na “odkurzenie” ekspozycji historycznych, spojrzenie w nowym świetle na naukę i nauczanie historii. Nowe narzędzia, metody, technologie otwierają przed nami szereg możliwości bardziej kreatywnego, zaangażowanego i efektywnego kontaktu z historią. W trakcie konferencji chcielibyśmy się przyjrzeć tym zjawiskom, oraz zastanowić się, w jaki sposób można te metody wdrożyć w polskim systemie szkolnictwa i pozaszkolnej, nieformalnej edukacji historycznej.

Tematyka konferencji

Moduł 1: Ekspozycja historyczna jako poruszająca opowieść o dziejach

 • Nowe sposoby narracji w ramach ekspozycji historycznej (scenariusze wystaw, rola zwiedzającego, liniowość czy swoboda zwiedzania).
 • „Odgablocenie” wystawy – jak pogodzić rolę multimediów i eksponatów na współczesnej ekspozycji historycznej?
 • Wizualizacja historii. Problematyka przedstawiania rzeczywistości i danych historycznych: (innowacyjne rozwiązania graficzne, komputerowe rekonstrukcje środowiska historycznego).
 • Wykorzystanie elementów pozostałych rodzajów sztuk: muzyki, filmu, teatru.

Moduł 2: Nowe narzędzia internetowe w upowszechnianiu wiedzy historycznej

 • Sieć interaktywna (m.in. digital storytelling, augmented reality, alternate reality games).
 • Wirtualne muzea, wirtualne biblioteki, wirtualne archiwa, wirtualne instytucje kultury.
 • Szanse i zagrożenia digitalizacji.
 • Web 2.0 w tym serwisy oparte na mechanizmie wiki.

Moduł 3: Wykorzystanie w historycznej edukacji nieformalnej tradycyjnych i nowoczesnych form rozrywki

 • Historyczne gry planszowe, towarzyskie, fabularne i bitewne w instytucji i po za nią.
 • Wykorzystanie gier komputerowych o tematyce historycznej w nieformalnej edukacji historycznej.
 • Wydawnictwa o tematyce historycznej.
 • Imprezy masowe o charakterze historycznym.

Moduł 4: Nowe metody dydaktyczne w nauczaniu historii

 • Sposoby na „odkurzenie” metod edukacji formalnej (prezentacji, wykładów, prelekcji).
 • Aktywne metody edukacji historycznej, w tym metody oparte na edukacji nieformalnej (symulacje, dramy, burze mózgów, wizualizacje).
 • Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii (w tym m.in. tablic multimedialnych, filmów interaktywnych).

Ważne informacje:

Termin nadsyłania zgłoszeń 24 września 2010 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

Wersja doc: http://sen.meritum.wrzuta.pl/plik/ayqNIYoRKmB/dh_formularz_zgloszeniowy_doc
Wersja pdf: http://sen.meritum.wrzuta.pl/plik/2Hpj0VqSke5/dh_formularz_zgloszeniowy_pdf
Wersja rtf: http://sen.meritum.wrzuta.pl/plik/1hEHFOPtVqh/dh_formularz_zgloszeniowy_rtf
prosimy nadesłać na adres mailowy: [email protected]

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z biurem konferencji: Tel.: +48 664438833, e-mail: [email protected]

Zawiadomienia o udziale w konferencji uczestnicy otrzymają do 1 października 2010 r. Jednym z patronów konferencji jest serwis „Historia i Media”.

 

• • •

Kategorie: Wydarzenia

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarzy: 3

 
 • formularz dotyczy osób zgłaszających wystąpienie; a czy można uczestniczyć biernie czyli wpaść posłuchać?

   
   
   
 • Słuszne pytanie. Pozostaje jeszcze jedno, bardziej nawet zasadnicze: gdzie to się wszystko odbędzie? Jakoś nie widać adresu.

   
   
   
 • Koszt biernego uczestnictwa w konferencji wynosi 85 zł, Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2010 r. Zgłoszenie można znaleźć na stronie konferencji: http://www.sen-meritum.pl/doswiadczychistorii