Logo portalu Historia i Media

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej »

 
Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (26.06, 2010) i jego treść może nie być aktualna. Komentarze zostały zablokowane.

O pożytkach z wiedzy historycznej – nowy numer Kultury Współczesnej

W tym numerze „Kultury Współczesnej” powracamy do problemów przeszłości i jej społecznych wyobrażeń oraz różnorakich pożytków z niej czerpanych. Problematyka ta jest ciągle obecna na wszystkich poziomach społecznego dyskursu, daleka jednak od wyczerpania. W części pierwszej numeru znalazły się tłumaczenia prac niemieckich badaczy pamięci oraz artykuły współpracujących z nimi w ramach projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci badaczy polskich z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Pozostałe teksty – z nielicznymi wyjątkami – prezentowane były podczas zorganizowanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w maju 2009 roku seminarium „Kulturoznawstwo a wiedza historyczna” poświęconego problemom pożytków czynionych z historii, kulturze historycznej, pamięci zbiorowej oraz kulturoznawczym badaniom pamięci. Seminarium to, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze i Narodowe Centrum Kultury. Pod jednym przynajmniej względem spotkanie to realizowało ideę naczelną cyklu seminariów „Kultury Współczesnej”: łączyć refleksję teoretyczno-metodologiczną z badaniem rzeczywistości kulturowej.
Stefan Bednarek, Przeszłość raz jeszcze. Wprowadzenie

SPIS RZECZY

O pożytkach z wiedzy historycznej

Stefan Bednarek, Przeszłość raz jeszcze. Wprowadzenie
Andrzej Szpociński, Współczesna kultura historyczna
Étienne François, Jeszcze raz o historii i pamięci (przełożyła Agata Sylwestrzak-Wszelaki)
Hans Henning Hahn, Po co nam histoire au second degré w badaniu dziejów narodowych i historii wzajemnych oddziaływań? (przełożyła Dorota Weger)
Aleida Assmann, Ku europejskiej kulturze pamięci (przełożyła Kornelia Kończal)
Robert Traba , „Druga strona pamięci”. Doświadczenia historyczne i ich pamiętanie w Europie Środkowo-Wschodniej
Kornelia Kończal, Polsko-niemieckie miejsca pamięci, czyli o nowym spojrzeniu na historię sąsiedztwa
Magdalena Saryusz-Wolska , Zapomnieć się w pamięci. Pytania o badanie pamięci kulturowej
Bartosz Korzeniewski, Problem zmienności i ciągłości pamięci przeszłości na przykładzie rewizji kalendarza świąt politycznych w Niemczech

O badaniach pamięci. Warsztaty

Stefan Bednarek, Jeśli nie miejsca pamięci, to co? O badaniach pamięci
Izolda Topp, Pamięć i nostalgia. Sentymentalne podróże Dolnoślązaków na Kresy
Piotr Jakub Fereński, Adam Nobis, Wigilijny stół jako szczególne miejsce pamięci
Rafał Nahirny, Pamięć lokalna na ziemi kłodzkiej po 1989 roku. Raport ze stanu badań
Renata Tańczuk, Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika jako nośnik pamięci
Magdalena Barbaruk, Fotograf jako pamiętnikarz. Archiwum Augustyna Czyżowicza
Piotr Retecki, Zderzenie cywilizacji wschodniej i zachodniej na terenie wałbrzyskim

Z warsztatów kulturoznawczych

Elżbieta Janicka, Pamięć nieprzyswojona?
Marcin Wilkowski, Powrót Henia Żytomirskiego

Omówienia i dyskusje:

Adam Lipszyc, Judaizm jako romantyzm (o książce Agaty Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności)
Gabriela Świtek, Panofsky i współczesne perspektywy (o książce Erwina Panofsky’ego, Perspektywa jako forma symboliczna)
Ewa Kosowska, Uwagi na marginesie dorobku wrocławskiego kulturoznawstwa (o książce zbiorowej O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce)
Grzegorz Dziamski, Wstęp do kulturoznawstwa, ale brytyjskiego (o Wstępie do kulturoznawstwa)

Strona domowa czasopisma: www.kulturawspolczesna.pl

 

Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

• • •

Kategorie: Książki i czasopisma Pamięć i formy upamiętniania

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

p o l e c a m y
catl

Komentarze

 
 
Historia i Media

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

Dowiedz się więcej »

Zostań autorem »

Kontakt

Redakcja „Historia i Media”
03-189 Warszawa
Skrytka pocztowa 145
[email protected]
redaguje Marcin Wilkowski

Polecamy
konferencjehum