Szkolenie „Ochrona zasobów muzealnych – uwarunkowania prawne, zarządzanie bezpieczeństwem eksponatów”

CPI zaprasza do udziału w III konferencji z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE „Ochrona zasobów muzealnych – uwarunkowania prawne, zarządzanie bezpieczeństwem eksponatów”. Konferencja odbędzie się 13 października 2009 roku w Warszawie.

cpi44

Program:

10:00 Wykład wprowadzający i dyskusja: Wyniki kontroli NIK pod nazwą „Ochrona i udostępnienie zasobów muzealnych w Polsce w latach 2006-2008 (I półrocze)”
* Cele i zakres kontroli.
* Ocena zabezpieczenia zbiorów muzealnych i nieprawidłowości w tym zakresie.
* Wnioski i postulaty zawarte w wystąpieniach pokontrolnych.
Małgorzata Orłowska (Główny Specjalista w Departamencie Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK)

10:45 Wykład: Zabezpieczenia zbiorów w muzeach – aspekty prawne
* Kontekst prawny zbiorów muzealnych (zróżnicowanie, ewidencje).
* Zasady bezpieczeństwa pożarowego.
* Plan ochrony muzeum.
* Zróżnicowane wymogi ochrony (ustawa o ochronie osób i mienia).
* Ochrona w związku z przemieszczaniem (transportem) zbiorów.
* Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i innych sytuacji kryzysowych.
mecenas Rafał Golat (Departament Prawny MKiDN)

11:20 Merytoryczna prezentacja firmy-sponsora konferencji

12:00 Przerwa

12:30 Case study: Zabezpieczenie zbiorów – na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Unii Europejskiej

13:00 Prezentacja: Skuteczna ochrona ppożarowa obiektów zabytkowych i zbiorów muzealnych systemami HI-FOG z wykorzystaniem wysokociśnieniowej mgły wodnej
* Parametry i cechy wysokociśnieniowej mgły wodnej.
* Dlaczego mgła wodna gasi pożary skutecznie?
* Systemy HI-FOG – dobór optymalnej (technicznie i ekonomicznie) konfiguracji instalacji gaszenia pożaru.
* Systemy HI-FOG – certyfikaty i referencje.
* Pożar w bibliotece starodruków Anna Amalia – analiza przypadku.
Andrzej Lesiak (Prezes Zarządu, Instac), Mieczysław Księżpolski (Członek Zarządu, Instac)

13:30 Wykład: Błędy w systemach ochrony muzeów i eksponatów
Stefan Jerzy Siudalski (biegły sądowy)

14:30 Przerwa

14:50 Wykład i dyskusja: Podstawowe zasady ochrony i zabezpieczenia eksponatów z uwzględnieniem swobodnego oglądu eksponatów przez zwiedzających

* Ocena ryzyka i analiza poszczególnych rodzajów zagrożeń dotyczących zbiorów znajdujących się na ekspozycjach.

Punktem wyjścia do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia właściwego poziomu ochrony i zabezpieczenia zbiorów na ekspozycjach jest zdefiniowanie zagrożeń przed którymi mają być chronione muzealia. Zagrożenia i ocena ryzyka musi dotyczyć konkretnego muzeum i konkretnych eksponatów (nie mogą to być rozważania czysto teoretyczne).

* Analiza sił i środków możliwych do wykorzystania w ochronie i zabezpieczeniu muzealiów.

W momencie, kiedy mamy zdefiniowane zagrożenia i ocenioną skalę ryzyka, kolejnym krokiem jest przeanalizowanie dostępnych możliwości ochrony i zabezpieczenia. Analiza taka obejmuje zarówno aspekty ochrony fizycznej (np. służby ochrony własne, wynajęte, pomoce muzealne), jak i dostępne środki zabezpieczenia technicznego.

* Uwzględnianie bezpieczeństwa zbiorów w poszczególnych fazach organizacji wystaw stałych czasowych.

Zagadnienia związane z ochroną i zabezpieczeniem eksponatów towarzyszą na wszystkich etapach pracy nad organizacją wystawy i dotyczą nie tylko pracowników ochrony, ale również pracowników działalności podstawowej i powinny być przez nich uwzględniane.

* Zabezpieczenia mechaniczne (mocowania eksponatów, konstrukcje gablot) podstawą zabezpieczenia zbiorów na ekspozycjach.

Nie można mówić o prawidłowym zabezpieczeniu technicznym ekspozycji bez podstawowych zabezpieczeń mechanicznych. To one decydują o skuteczności ochrony. Te rozwiązania, które w praktyce stosują polskie muzea (sznurki, żyłki, druciki, wkręty, kłódeczki itp.) stanowią zazwyczaj namiastkę tego co powinno być używane.

* Ochrona indywidualna eksponatów – podstawa zabezpieczeń elektronicznych muzealiów na ekspozycjach stałych i czasowych.

Zabezpieczenia elektroniczne, a w szczególności urządzenia i systemy przeznaczone do indywidualnego zabezpieczenia pojedynczych eksponatów, gablot czy wydzielonych części ekspozycji, zarówno te pracujące jako części systemów, jak i te pracujące autonomicznie są ważnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa muzeów. Przy obecnym zagrożeniu przestępczością, trudno sobie wyobrazić dobrze chronione muzeum, które nie miałoby takich rozwiązań.
Piotr Ogrodzki (dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych)

16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób które dowiedziały się o warsztatach z powyższej informacji
www.cpi.com.pl/imprezy/2009/nmig/formularz_pr.php

WIĘCEJ INFORMACJI
www.cpi.com.pl/imprezy/2009/nmig/index.php

Biuro Organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50 Tel. (022) 870 69 10 (78), fax (022) 870 69 95