Crowdsourcing w praktyce – The Commons – nowy projekt Flickra

Już druga instytucja dołączyła do projektu The Commons realizowanego w ramach serwisu Flickr.com. The Commons to próba zaangażowania użytkowników Flickr do opisywania zasobów takich instytucji jak archiwa, biblioteki czy muzea. Prace nad projektem rozpoczęły się już w czerwcu 2007 roku – 16 stycznia tego roku udostępniono jego pierwszą odsłonę – we współpracy z Biblioteką Kongresu. Kolejną instytucją zaangażowaną w projekt jest Powerhouse Museum – to pierwsze muzeum uczestniczące w The Commons.

Na czym opiera się znaczenie projektu? W przypadku The Commons instytucje w pewien sposób przenoszą część swoich obowiązków związanych z opisywaniem posiadanych archiwalnych zasobów na społeczność użytkowników Flickra. Jak pisze Brian Braiker na stronach Newsweeka, 23 miliony osób korzystających z Flickra ma szansę udostępnić instytucjom biorącym w projekcie wiedzę, na którą nie mogłyby liczyć polegając wyłącznie na własnych pracownikach. W ciągu pierwszych 24 godzin obecności zasobów Biblioteki Kongresu w serwisie, skomentowano 500 fotografii i dodano 4 tysiące unikalnych tagów.

s2d23a43sd3.jpgWikipedia udostępnia interesujące pojęcie, które odnieść można do tego projektu. Crowdsourcing, definiowany jako a neologism for the act of taking a task traditionally performed by an employee or contractor, and outsourcing it to an undefined, generally large group of people, in the form of an open call. O crodwsourcingu po raz pierwszy napisał w czerwcu 2006 roku Jeff Howe w swoim artykule w Wired Magazine.

Oczywiście przy projektach udostępnianych do oddolnej realizacji istnieje duża ilość potencjalnych problemów, od kwestii jakości opisów przygotowywanych przez anonimowych użytkowników i potencjalnych manipulacji, aż po sprawy związane z finansowaniem kopiowania zasobów z instytucji na strony Flickra.

Może jednak warto było zaryzykować? Jak informuje blog Biblioteki Kongresu, już pierwszego dnia funkcjonowania projektu The Commons udało się zidentyfikować nieopisane dotąd zdjęcia jako fotografie pochodzące z 4 marca 1865 roku i dokumentujące uroczystość związaną z prezydenturą Abrahama Lincolna: A user of our Prints and Photographs Online Catalog raised questions about the images, which sent Library of Congress curator Carol Marie Johnson sleuthing. Careful comparisons to the only other two known images from that event and meticulous combing through records led her to this discovery.

Zobacz też:
Many hands make light work