Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 
Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (02.09, 2007) i jego treść może nie być aktualna. Komentarze zostały zablokowane.

XII Konkurs „Historii Bliskiej” – „Mała ojczyzna – w pamięci i świadectwach”

Ośrodek KARTA ogłasza XII Konkurs „Historii Bliskiej” dla uczniów gimnazjów i szkół średnich — na temat: „Mała ojczyzna – w pamięci i świadectwach”.

Polacy Europejczykami są od zawsze, ale Polska dopiero niedawno — odcięta po wojnie przez komunizm — wróciła do Europy. Rosnąca dzisiaj łatwość przekraczania granic, mieszania się społeczeństw, kultur — stawia przed nami pytanie, z czym wchodzimy w tę nową sytuację. Jeśli nie chcemy zginąć w różnorodności, odszukać musimy to, co własne, co niepowtarzalne, co tę tożsamość stanowi.

Im większa jest wspólna Europa, tym ważniejsza — Mała Ojczyzna, ta najmniejsza, o której pojedynczy człowiek może powiedzieć: moje miejsce.

konkurs_historii_bliskiej.jpgZapraszamy w tym konkursie do odszukania i poznania takiej małej ojczyzny, którą stanowi prawda konkretnych ludzi (członków własnej rodziny, sąsiadów, bliższych lub dalszych znajomych): o skrawku ziemi, o kultywowanej tradycji, o miejscu zakorzenienia rodziny, o naznaczeniu przez ważne dla społeczności doświadczenia, o innych ludziach, którzy w tym miejscu byli i je współtworzyli…

Nie chodzi tu po prostu o region geograficzny (jak na przykład Kaszuby, Mazury, Śląsk, Wileńszczyzna czy Wołyń) — raczej o miejsce konkretne. Może to być miasto, miasteczko, wieś, dwór czy nawet dzielnica, ulica, plac, jakiś zakątek specjalny, który trwał w XX wieku, mimo niszczącego kataklizmu historii, a może przetrwał tylko w pamięci, pozostał gdzieś daleko utracony przez wygnanie czy wyjazd, zniknął wchłonięty przez wielką budowę czy zmiany cywilizacyjne.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych (np. wywiady, kwerendy w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych); powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków. Ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Dopuszczalne są różne formy prac konkursowych: opracowany zbiór dokumentów czy wspomnienie; zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; opracowany dziennik; film czy audycja radiowa; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi).

Praca może być podejmowana indywidualnie bądź grupowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie.
Termin nadsyłania prac — do 3 marca 2008 (data stempla pocztowego). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 czerwca 2008, po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym uczniów — wyróżnienia specjalne. Na nagrody i wyróżnienia Fundacja Kronenberga przeznaczyła 60.000 zł.

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w internecie oraz ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Szkołom, które zadeklarują do 30 września br. zamiar uczestniczenia w konkursie — wyślemy komplety materiałów instruktażowych. Te, których uczniowie wzięli udział w jednym z trzech ostatnich konkursów „Historii Bliskiej”, otrzymają materiały bez zgłoszenia. Materiały będą także dostępne na stronach internetowych wszystkich partnerów konkursu.
Kontakty: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, tel. (0-22) 848-07-12; faks 646-65-11; e-mail: [email protected], www.karta.org.pl

Instrukcja konkursowa oraz Metryczka Pracy do pobrania znajduje się na stronie www.karta.org.pl/hb

Program finansują i wspierają:

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja Wspomagania Wsi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Sieć Historyczna dla Młodych Europejczyków EUSTORY
oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie

 

Kilka razy w miesiącu wysyłany jest tekstowy newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

• • •

Kategorie: Uncategorized

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Brak powiązanych artykułów.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

 
 
Historia i Media

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

Dowiedz się więcej »

Kontakt

Redakcja „Historia i Media”
03-189 Warszawa
Skrytka pocztowa 145
[email protected]
redaguje Marcin Wilkowski

Polecamy
Przewodnik po otwartej nauce