Internetowa aktywność młodzieży może sprzyjać edukacji

Najnowsze badania zrealizowane przez National School Boards Association dowodzą, że technologie serwisów społecznościowych stały się nie tylko popularną przestrzenią rozrywki, ale również edukacji online. Do narzędzi, jakimi posługują się w tym celu młodzi ludzie, zaliczono między innymi czaty, SMS-y, blogi, serwisy takie jak MySpace czy Facebook. 81 proc. badanych przyznało, że skorzystało z serwisu społecznościowego przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 71 proc. zdeklarowało, że odwiedza tego typu strony przynajmniej raz w tygodniu.

Badanie unaocznia intensywność podejmowanych przez użytkowników tego typu narzędzi kreatywnych działań, takich jak pisanie, tworzenie muzyki, grafiki, branie udziału w realizowanych online kolektywnych projektach.

socialactivities.jpg

Okazuje się, że około 60 proc. uczniów korzystających z serwisów społecznościowych przyznaje się do dyskutowania na tematy związane ze szkołą i edukacją, takie jak treść lekcji czy planowanie dalszej nauki na wyższym stopniu edukacji. 50 proc. badanych rozmawia z internetowymi znajomymi o swoich pracach domowych.

Ciekawe wyniki przynosi też anliza Online Publishers Association (OPA). Okazuje się, że internauci większą część czasu spędzanego w Sieci przeznaczają na poszukiwanie i korzystanie z treści zawartych w internecie (47 proc.). Komunikowanie się z innymi jako podstawową internetową aktywność uznaje 33 proc. badanych.

Wyniki cytowanych wyżej badań to wyraźny argument przeciwko tezom o pasywności internautów i dominacji funkcji komunikacyjnych internetu. Badania wyraźnie podkreślają kreatywność internautów wspomaganą nowymi rozwiązaniami dostarczanymi przez serwisy społecznościowe. Wnioski z nich powinni wyciągnąć również twórcy strategii edukacyjnych wykorzystujących internet. Proces edukacji realizowany w internecie, musi być otwarty na kreatywność uczniów oraz udostępniać im odpowiednie narzędzia ułatwiające zdobycie i doświadczenie wiedzy.

Zobacz też:

New Study Shows that Online Creativity and E-learning Popular with Kids