Nie cytuj Wikipedii w pracy naukowej

Wikipedia staje się coraz popularniejszym źródłem wiedzy dla uczniów i studentów. Jest bez przeszkód dostępna, znajdują się w niej definicje nawet najbardziej oczywistych haseł i wygodny system ułatwiający chronologiczną analizę poszczególnych tematów, co może być dużym ułatwieniem dla osób piszących prace z historii. Tymczasem władze wydziału historycznego Middlebury College zabroniły studentom cytowania Wikipedii w pracach naukowych i testach. Zauważono, że studenci coraz częściej popełniali merytoryczne błędy w swoich esejach, ponieważ bezkrytycznie korzystali z Wikipedii.

Naszym interesem, jako nauczycieli jest redukowanie rozpowszechniania dezinformacji – powiedział odnosząc się nowego rozporządzenia Don Wyatt z Middlebury College. Wyatt sprzeciwił się jednak pomysłowi całkowitego zakazu korzystania z Wikipedii, jaką chciał wprowadzić senat uczelni. Według niego, taki zakaz nie mógłby być egzekwowany, pozatym wiele haseł dostępnych w tej sieciowej encyklopedii ma bardzo dobrze przygotowane bibliografie, które mogą być dobrym miejscem do rozpoczęcia badań nad konkretnymi tematami.

Wyatt zaznaczył, że prace, w których znajdzie się jedno odwołanie do Wikipedii nie będą odrzucane, jednak mocno napiętnowany zostanie każdy taki przypadek. Studenci informowani będą o wadach Wikipedii i sposobach krytycznej analizy zawartych w niej treści.

Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Rok temu Alan Liu, profesor z University of California w Santa Barbara wprowadził zasadę, w myśl której Wikipedia nie jest odpowiednim źródłem argumentów dla niczego, co ma kluczowe znaczenie dla dyskusji lub wyników badań. Liu podał również konkretny przykład pracy dotyczącej postmodernizmu i strukturalizmu, w której wszystkie przypisy odnosiły się do Wikipedii, a zabrakło w nich odwołań do oryginalnych źródeł i prac krytycznych.

Przedstawiciele Wikipedii podzielają te uwagi. Sandra Ordonez z Wikimedia Foundation przyznaje, że Wikipedia jest dobrym miejscem na rozpoczęcie badań i zebranie informacji o niezbędnej literaturze i zakresie pojęć, jakie mogą być konieczne do analizy konkretnego zagadnienia. W pracach pisanych na poziomie uniwersyteckim nie cytuje się encyklopedii – więc na tej samej zasadzie nie powinno się cytować również Wikipedii.

Roy Rosenzweig, dyrektor Center for History and New Media z George Mason University analizował jakość historycznych zasobów Wikipedii i wykazał, że w wielu przypadkach serwis ten był o wiele bardziej dokładny od tradycyjnych encyklopedii. Jego zdaniem główny problem nie leży w jakości materiałów, ale w złej praktyce uczniów i studentów, którzy z zasady nie powinni cytować w swoich pracach haseł z encyklopedii.

Okazuje się, że najlepszą metodą rozwiązania sytuacji, w której błędy występujące w Wikipedii powielane są w pracach naukowych oddawanych przez studentów są intensywniejsze działania edukacyjne dotyczące zasad krytycznej analizy treści internetowych. Jeśli studenci nauczą się krytycznie filtrować dostępne w internecie materiały, będą mogli z dobrym skutkiem wykorzystywać je w swojej pracy naukowej.

Zobacz też:

Źródło: A Stand Against Wikipedia

Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past

Wikipedia może być niebezpieczna

Wikipedia – pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa encyklopedia na świecie