Aby promować nowoczesne muzealnictwo: Jonathan Bowen i “Museums Wiki”

jonathanbowen.jpgNa odbywającej się w kwietniu tego roku konferencji „Museus and the Web 2007 – the international conference for culture and heritage on-line” Jonathan Bowen z firmy konsultingowej Museophile, zajmującej się wspieraniem działalności muzeów w Internecie, zaprezentował realizowany przez siebie projekt Museums Wiki.

Jonathan Bowen postanowił stworzyć specjalistyczną wiki poświęconą zagadnieniom muzealnictwa. Serwis ma promować nowoczesną wiedzę o muzeach, do której często trudno dotrzeć i która jest także niedostępna w ogólnej wikipedii. Tak więc w „Museums Wiki” znaleźć można definicje terminów takich jak Museum accessibility czy opisy wybranych instytucji, wykorzystujących w swoich działaniach niestandardowe rozwiązania.

Aby zdefiniować samą ideę wiki, najlepiej posłużyć się wikipedią 🙂

Wiki, WikiWiki – to nazwa pewnego rodzaju stron internetowych, które można tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Nazwą tą określa się również oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę wielu użytkowników przy tworzeniu zawartości takich stron.

Nazwa WikiWiki pochodzi od hawajskiego zwrotu wiki wiki, oznaczającego bardzo szybko. Autorem pojęcia jak i samej koncepcji jest Ward Cunningham.

Cechy serwisów wiki to:
* szybkość, prostota i łatwość tworzenia i aktualizacji stron internetowych
* łatwość tworzenia linków do zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
* prosty sposób formatowania i wstawiania tagów (prostszy niż język HTML)
* możliwość współpracy wielu użytkowników, czasem rozsianych po całej kuli ziemskiej, przy tworzeniu stron

Oprogramowanie po stronie serwera używane w serwisach typu wiki, jest różne i ma różne możliwości i funkcje. Najpopularniejsze z nich to MediaWiki, UseMod, TWiki, MoinMoin, DokuWiki i PhpWiki.

Projekt Bowena nie jest może specjalnie rozbudowany: przy losowym przeglądaniu poszczególnych stron widać wyraźnie, że wiele artykułów często się powtarza. Jednak sama inicjatywa jest dosyć ciekawa: zgromadzenie w jednym miejscu informacji o najnowszych trendach w muzealnictwie może przynieść tylko same korzyści. Pytanie tylko, na ile da się to zrealizować. Stworzona przez Bowena „Museums Wiki”jest raczej czymś w rodzaju szkicu – przykładu tego, w jaki sposób można wykorzystać serwisy oparte o systemy wiki w tematach muzealnych.

swoim wystąpieniu Bowen podaje wiele przydatnych informacji na temat charakteru pracy nad serwisami typu wiki, pokazuje też największe zagrożenia, jakie stoją przed tego typu inicjatywami (przede wszystkim ryzyko braku stałego zaangażowania użytkowników-twórców w rozbudowywanie merytorycznej zawartości serwisu czy problemy ze zbudowaniem odpowiedniego systemu nawigacji i układu treści).

O wykorzystaniu wiki w realizacji projektów muzealnych będziemy jeszcze pisać. Pojawi się obszerne streszczenie oryginalnego artykułu Bowena i pracy The Building of Online Communities: An approach for learning organizations, with a particular focus on the museum sector, opisującej strategie tworzenia społeczności internetowych wokół projektów edukacyjnych. Póki co warto samemu poprzeglądać te materiały. Polecam również bibliografię dołączoną do artykułu Bowena.