Zasady tworzenia wysokiej jakości witryn internetowych dla instytucji kultury

Witryna internetowa wysokiej jakości musi być:

minerwa.jpg

 • Transparentna; wyraźnie określać cel i tożsamość witryny, a także instytucji odpowiadającej za jej utrzymanie
 • Efektywna: oferująca użytkownikom materiały wyselekcjowane, zdygitalizowane, autoryzowane, dobrze prezentowane
 • Utrzymywana i uaktualniana na odpowiednim poziomie, określonym zasadami prowadzenia serwisu wysokiej jakości
 • Dostępna dla użytkowników, niezależnie od wykorzystywanych przez nich technologii, ich ograniczeń, włączając w to nawigację, zawartość i elementy interaktywne.
 • Zorientowana na użytkownika; biorąca pod uwagę ich potrzeby, zapewniająca odpowiednie materiały i łatwość korzystania z niej, potwierdzone oceną użytkowników.
 • Zapewniająca komunikację z użytkownikami, zarówno przez możliwość przesyłania uwag i pytań, jak też uzyskiwanie odpowiedzi.
 • Tam, gdzie to wskazane należy zachęcać do zadawania pytań, dzielenia się informacjami i prowadzenia dyskusji z użytkownikami i między użytkownikami.
 • Wielojęzyczna; zapewniająca dostęp na co najmniej minimalnym poziomie informacji w większej ilości języków.
 • Współdziałająca z innymi witrynami w ramach sieci kultury dla umożliwienia użytkownikom łatwej lokalizacji potrzebnych im treści i usług.
 • Przestrzegająca aspektów prawnych takich jak prawa autorskie i prawa do prywatności i jasno określająca zasady i warunki, na których zarówno witryna jak i jej zawartość może być dostępna.
 • Archiwizująca treści; powinna zaadoptować strategie i standardy dla zapewnienia możliwości zachowywania treści i strony przez długi czas.

Źródło: www.minervaeurope.org