DRM przeszkodzi w rozwoju bibliotek cyfrowych

Jak pisze Marcin Maj w Tygodniku Internautów, biblioteki potrafią się przystosować do nowej rzeczywistości i coraz więcej pieniędzy wydają na dzieła w formacie cyfrowym. Okazuje się jednak, że dzieła te nie potrafią dopasować się do idei bibliotek. Przeszkodą jest tu często krytykowana technologia DRM (Digital Rights Management) – system zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych cyfrowych w sposób sprzeczny z zamiarem ich wydawcy i chronić prawa autorskie twórców.
Zdaniem Maja, zastosowanie DRM powoduje, że ciężar kontroli nad tym co się dzieje z kopią zostaje przesunięty z właściciela kopii w stronę właściciela praw autorskich lub jego reprezentanta.

Według podanych przez niego danych do roku 2020 aż 90% wydawanych pism ma być dostępnych w formie elektronicznej. Tymczasem po technologie DRM, która uniemożliwia swobodne udostępnianie i kopiowanie dzieł, sięga coraz więcej wydawców czasopism i książek.

Książki elektroniczne, podobnie jak dzieła drukowane powinny być dostępne w bibliotekach, a te – zgodnie z ideą swojego powstania – powinny mieć też prawo do ich udostępniania, kopiowania i przechowywania. British Library już w tej chwili wydaje na nie ponad 2 mln funtów rocznie. Obawy związane z DRM dotyczą przede wszystkim możliwości długoterminowego przechowywania elektronicznych książek. Kiedy prawa autorskie wygasną, technologia DRM nadal będzie chroniła je przed kopiowaniem.
W dodatku, kiedy zajdzie konieczność stworzenia kopii zapasowej, czy przeniesienia dzieła na inny nośnik, technologia DRM stanie się czynnikiem blokującym te działania. Specjalna grupa brytyjskiego Parlamentu – The All Party Parliamentary Internet Group (APIG) – prowadzi już konsultacje społeczne w kwestii DRM. W piśmie skierowanym do APIG przedstawiciele organizacji Libraries and Archives Copyright Alliance (LACA) stwierdzają wprost, że DRM nakłada na dzieła pisane nadmierną kontrolę, która uniemożliwia ich udostępnianie. Walka z tym problemem, została już uznana za jeden z głównych celów brytyjskich bibliotekarzy na najbliższe lata.

Zobacz też:
Digital Rights Management: A Guide for Librarians (pdf)