Crowdsourcing zdefiniować można jako: typ podejmowanej online aktywności, w ramach którego osoba prywatna, instytucja, organizacja pozarządowa czy firma proponuje niejednorodnej grupie użytkowników o zróżnicowanej wiedzy, za pomocą publicznego ogłoszenia, ochotnicze i dobrowolne podjęcie się określonego zadania. Podjęcie się tego zadania o zróżnicowanej złożoności i modułowości, w którym tłum…

Recenzowanie publikacji naukowych ma długą tradycję i potrafimy to robić bardzo dobrze. W jaki sposób jednak najlepiej oceniać projekty cyfrowe, które są wciąż rozwijane? Publikowanie artykułów powstałych na bazie tych projektów, co czyni np. Digital Humanities Quarterly, nie odpowiada istocie problemu. Z tym wyzwaniem mierzy się…

National Endowment for the Humanities to największa amerykańska agencja finansująca badania naukowe w obszarze humanistyki. W tym roku świętuje swoje 50-lecie. Jednym z najbardziej zasługujących na uznanie sposobów podsumowania tego okresu działalności jest udostępnienie kompletnej bazy projektów, które uzyskały wsparcie agencji. Bazę można przeszukiwać za pomocą…

9 kwietnia 2015 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja “Biographical Data in a Digital World”. Zainicjowała ona cykl konferencji poświęconych cyfrowej biografistyce. Na stronie konferencji dostępne są artykuły prelegentów. Jakie tematy poruszali w swoich wystąpieniach uczestnicy konferencji? To our knowledge, “Biographical Data in a Digital World/BD2015” was…

Otwarte repozytoria umożliwiają skuteczne udostępnianie w internecie publikacji przez samych naukowców. Co jednak, gdy instytucja naukowa nie prowadzi swojego repozytorium? Czy pracujący w niej autorzy nie mają możliwości zadbania o widoczność swoich tekstów? Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z faktu, że sieć repozytoriów…

Repozytorium może stać się oknem na świat uczelni. Dzięki niemu dorobek naukowy ma duże szanse być dobrze widoczny, czytany, a w pewnej perspektywie czasowej częściej cytowany. Osiągnięcie stanu, w którym repozytorium będzie rozwijało się stabilnie może nastąpić tylko pod warunkiem stałej współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowymi.

Jedną z licznych zmian, jakie Internet przyniósł komunikacji naukowej, jest powstanie repozytoriów. Repozytoria to narzędzia pozwalające udostępniać prace naukowe niezależnie od innych form dystrybucji. To autorzy sami deponują je po uzyskaniu pozytywnej recenzji od redakcji, albo już po opublikowaniu wersji finalnej. W niektórych dyscyplinach nauki repozytoria odgrywają większą…

W najnowszym numerze International Journal of Digital Curation, czasopisma wydawanego od 2006 r. przez Digital Curation Centre, ukazał się artykuł poświęcony wykorzystaniu API przez badaczy z obszaru humanistyki i nauk społecznych – APIs and Researchers: The Emperor’s New Clothes? Artykuł jest podsumowaniem badań bazujących na zebraniu…

Projekt Otwarte Zabytki, realizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, obok swojej szerzej rozpoznawalnej odsłony, czyli serwisu, w którym powstaje obywatelski katalog zabytków, posiada także swoją odsłonę digitalizacyjną.

Wydana przez wydawntctwo Ashgate książka Crowdsourcing our digital heritage (red. Mia Ridge) przybliża ważne projekty crowdsourcingowe i zwraca uwagę na problemy w projektowaniu współpracy między bibliotekami, archiwami i muzeami a e-wolontariuszami.

Instytycje kultury w Internecie

Aktywność biblioteki publicznej w lokalnej społeczności: raport Aspen Institute

Osoby zainteresowane zarządzaniem w bibliotekach i przygotowywaniem strategii działań tych instytucji w społeczności lokalnej zapoznać się mogą z wydanym na początku roku przewodnikiem Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library. Broszura została opublikowana przez amerykański thinktank Aspen Institute jako uzupełnienie udostępnionego w listopadzie 2014 raportu. Przewodnik…

Cyfrowe dziedzictwo

GLAMBots: lista botów publikujących na Twitterze zbiory dziedzictwa

Mechanizm standardowej wyszukiwarki przeszukującej zbiory cyfrowe udostępniane przez dowolną instytucję dziedzictwa obarczony jest dość poważnym ograniczeniem: umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie wyłącznie tych zasobów, które są mu znane i określane przez odpowiednie słowa kluczowe. Wyszukując w taki sposób pozostajemy w bańce filtracyjnej i trudno nam dotrzeć…

#digitalizacja

Estetyka informacji →

Notacja muzyczna (między 1375 a 1399), zbiory British Library.

Nauka & edukacja

[Z repozytoriów] W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej

Wśród szczegółowych kwestii dotyczących związków historii i mediów znajduje się również zagadnienie amatorskich filmów dokumentujących życie rodzinne. Odkąd znikła bariera technologiczna i w zasadzie każdy może zostać autorem utworu audiowizualnego dokumentującego codzienne wydarzenia, powstający w ten sposób materiał może być wykorzystywany do analiz historycznych.

Zasoby

GLAM: Pliki wideo w Wikipedii według Sound and Vision

W kolekcji ederlands Instituut voor Beeld en Geluid znajduje się ponad 75 tys. godzin nagrań pochodzących z okresu od 1898 roku do dziś. Latem 2014 roku instytucja udostępniła ponad 2 tys. filmów w repozytorium Wikimedia Commons, zwiększając całkowita liczbę filmów wideo w Commons do 4 tys.