Museum of Modern Art (MoMA) udostępniło niektóre dane z badania użytkowników i użytkowniczek swojej strony internetowej (moma.org). Czytając artykuł opisujący badanie i prezentujący podstawowe wnioski dotrzemy również do interesującego przeglądu metod badania motywacji online, stosowanych przez brytyjskie instytucje kultury oraz do artykułu na ten temat opublikowanego…

Czy tradycyjna muzealna ekspozycja jest nieefektywna? Już w 1916 roku Benjamin Ives Gilman pisał w The Scientific Monthly o zjawisku muzealnego zmęczenia (museum fatigue) i problemach, jakie zwiedzający mają z przyjęciem i zapamiętaniem nawet podstawowych informacji o prezentowanych obiektach. Recepcję wystawy utrudniał zresztą sam sposób pokazywania zbiorów…

Digital Zombies to gra biblioteczna, której celem jest wdrożenie studentów i studentek pierwszego roku do odpowiednio krytycznego korzystania z publikacji i zbiorów cyfrowych oraz wykorzystywania oferty bibliotek stacjonarnych. Tytułowe cyfrowe zombie to osoba bezkrytycznie sięgająca do dostępnych źródeł online i unikająca wizyt w tradycyjnej bibliotece: Digital Zombie A student who only uses…

Instytut Kultury Miejskiej opublikował pod koniec 2015 roku raport Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa. Znalazły się w nim, wyprowadzone z badań, rekomendacje dotyczące kształtu współpracy między instytucjami kultury a autorami i autorkami blogów o kulturze. Autorzy rekomendacji – Natalia Brylowska i Sławomir…

Ciekawe uwagi dotyczące potencjału wykorzystania modelu wiki w działalności muzeum przedstawia na swoim blogu Marina Kliger, pracująca w Brooklyn Museum przy rozwijaniu wewnętrznej bazy wiedzy wykorzystywanej do obsługi aplikacji ASK. ASK służy zwiedzającym do zadawania pytań na temat prezentowanych zbiorów w trakcie wizyty w muzeum. Odpowiedzi na te pytania…

Osoby zainteresowane zarządzaniem w bibliotekach i przygotowywaniem strategii działań tych instytucji w społeczności lokalnej zapoznać się mogą z wydanym na początku roku przewodnikiem Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library. Broszura została opublikowana przez amerykański thinktank Aspen Institute jako uzupełnienie udostępnionego w listopadzie 2014 raportu. Przewodnik…

Korzystać już można z nowej wersji biblioteki cyfrowej Europeany, podstawowego projektu tej fundacji, agregującego dziś ponad 48 mln obiektów cyfrowych udostępnianych przez ponad 3.5 tys. europejskich instytucji kultury z 35 krajów. W porównaniu z poprzednią wersją poprawiono mechanizmy wyszukiwania oraz filtrowania zapytań, wprowadzając np. opcję wyszukiwania skanów…

Amerykańskie Archiwa Narodowe (NARA) zainicjowały w styczniu pilotaż serwisu History Hub. History Hub ma być nie tylko narzędziem wspierającym osoby korzystające z zbiorów i usług archiwów i ułatwiającym współpracę między użytkownikami archiwów i ich pracownikami, ale też czymś w rodzaju profilowanego, archiwalnego serwisu społecznościowego i platformy crowdsourcingowej. Jednym…

Biblioteka to instytucja gromadząca wiele danych o użytkownikach: to dane osobowe niezbędne do założenia karty, statystyki wypożyczeń czy informacje pozyskiwane z narzędzi takich jak Google Analytics. Co więcej, biblioteki – tak jak wszystkie instytucje kultury, którym zależy na dobrej widoczności swoich działań w Internecie, wykorzystują serwisy społecznościowe, wymagające…

Centrum Cyfrowe przygotowało broszurę omawiającą z perspektywy bibliotek najważniejsze zmiany w przepisach prawa autorskiego w Polsce. Znalazły się tam wątki związane m.in. z praktyką dozwolonego użytku bibliotek i dozwolonego użytku edukacyjnego, temat opłat za wypożyczenia biblioteczne i regulacji dotyczących utworów osieroconych. Autorką opracowania jest Barbara Szczepańska. [Nowa ustawa…

Instytycje kultury w Internecie

Podręcznik archiwistyki społecznej dostępny na wolnej licencji

Ośrodek KARTA opublikował na stronie archiwa.org podręcznik poświęcony tematyce archiwistyki społecznej – oddolnej działalności archiwalnej, skoncentrowanej na dokumentowaniu lokalnej, rodzinnej historii, także historii stowarzyszeń sportowych, artystycznych, edukacyjnych itp.

Cyfrowe dziedzictwo

NIK o realizacji programów digitalizacyjnych

Na stronach Najwyższej Izby Kontroli opublikowano raport o wynikach kontroli digitalizacji dóbr kultury w Polsce. Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK.

#digitalizacja

Kompozycja →

Łuskowiec długoogonowy (manis tetradactyla), V Bischoff na podstawie pracy Jacquesa de Sève, zbiory Wellcome Library.

Nauka & edukacja

O edukacji historycznej krytycznie

Historia ludzi. Historia dla ludzi dowodzi, że krytyczne spojrzenie na edukację historyczną jest zadaniem bardzo trudnym: wymaga nie tylko umiejętności rozpoznania wielu jej wymiarów (szczególnie nowych zjawisk w edukacji nieformalnej), ale też pozyskania odpowiednich danych badawczych.

Zasoby

Kolekcja Starych Druków Biblioteki Instytutu Historycznego UW

Kolekcja ponad 600 cennych starych druków została udostępniony online na stronie: staredruki.ihuw.pl.