Na stronach kiosku Onetu znaleźć można artykuł Adama Goodhearta, który opisuje zjawisko budowania relacji między USA a rzymskim imperium. Analogie między tymi dwiema rzeczywistościami odnajdywane są coraz częściej, co można uznać za kolejne wcielenie nieśmiertelnego historycznego schematu, jakim jest właśnie „imperium”. To jedna z nielicznych kwestii,…

W czerwcu Google uruchomiło usługę pozwalającą na prezentację wyniku wyszukiwania danej frazy za pomocą osi czasu. Ułatwia ona zlokalizowanie konkretnych faktów na linii poszczególnych lat lub miesięcy w oparciu o odwołania z konkretnych stron internetowych. Udostępniane przez Google oprogramowanie grupuje ilość rezultatów wyszukiwania w danej dekadzie. W przypadku Thomasa…

Brytyjskie Archiwum Narodowe uruchomiło wiki, mające być wsparciem dla wszystkich użytkowników tej instytucji. System wiki pozwala na dowolną edycję i zakładanie nowych stron w całym serwisie. Inicjatorzy projektu zachęcają do współtworzenia jego zasobów. Zrobić to można opisując i rozwijają konkretne sygnatury dostępne w katalogu Archiwum (choćby na podstawie własnych…

Internet jest przestrzenią dosyć mocno zaniedbywaną przez polskie władze, a przynajmniej można mieć takie wrażenie (i skoro się je ma, dowodzi to właśnie słabości inicjatyw internetowych, o których praktycznie poza wąskim gronem zainteresowanych nikt nie wie). Dotyczy to zresztą nie tylko historii, ale całej sfery publicznego…

Natalie Ceeney, szefowa brytyjskiego Archiwum informuje o potencjalnym zagrożeniu dla dużej części cyfrowych zasobów przechowywanych w tej instytucji. Według niej, za kilka lub kilkanaście lat pojawią się problemy z odczytaniem treści zapisanych w starych formatach. Część programów koniecznych do przeglądania tych plików może być już niedostępna….

Bill Turkel prowadzi prace nad narzędziami, które pozwolą na przedstawianie historii w poprzez tworzenie (re-konstruowanie) wirtualnych środowisk i interfejsów. Tego typu mechanizmy mają umożliwiać doświadczenie przeszłości o wiele bardziej realne niż to, jakie są w stanie przekazać coraz częściej wykorzystywane w edukacji historycznej multimedia. Turkel w taki sposób…

Nie trzeba szukać długo, aby pokazać kilka interesujących przykładów projektów historycznych opartych o rozwiązania Google Maps. Interaktywna mapa świata dostarczana przez Google i odpowiednio zbudowany skrypt umożliwia tworzenie opisów konkretnych punktów mapy – daje to olbrzymie możliwości graficznego i geograficznego przedstawienia tematów, obiektów czy…

Wczoraj w warszawskim Domu Spotkań z Historią odbyła się promocja kolejnego komiksu zrealizowanego w ramach konkursu „Epizody Powstania Warszawskiego”. Praca Tomasza Bereźnickiego zatytułowana „Ocaleni” opowiada historię powstańczych losów Danuty Gałkowej, sanitariuszki batalionu AK „Chrobry I” o pseudonimie „Blondynka”, która, ukrywając się w ruinach Warszawy, bez…

Dosyć stary już artykuł w magazynie Wired to jedna z wielu prób przeniesienia schematu średniowiecza do współczesności. Rebecca E. Zorach próbuje wykazać elementy wspólne między rzeczywistościami pozornie tak od siebie odległymi i różnymi. Porównuje na przykład zdecentralizowaną sieć klasztorów, które wymieniają się między sobą produktami kultury i nauki…

Można debatować nad definicją „kultowości”, jednak w przypadku „Czterech pancernych i psa” taka charakterystyka wydaje się być uzasadniona. Popularność serialu na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego jest wciąż ogromna. Powoduje to, że wszelkie inicjatywy związane z blokowaniem emisji przygód załogi Rudego wywołują liczne głosy krytyki. Sukces serialu…

Instytycje kultury w Internecie

Zakaz fotografowania w muzeach nie musi być zły

Muzeum jako przestrzeń fizyczna broniąca się przed totalną digitalizacją kultury to bardzo atrakcyjna perspektywa. Ostatecznie nie wszystko musi być zarejestrowane i zdigitalizowane i nie zawsze w recepcji kultury i dziedzictwa musimy stawiać w centrum swoje własne ja.

Cyfrowe dziedzictwo

GLAMBots: lista botów publikujących na Twitterze zbiory dziedzictwa

Mechanizm standardowej wyszukiwarki przeszukującej zbiory cyfrowe udostępniane przez dowolną instytucję dziedzictwa obarczony jest dość poważnym ograniczeniem: umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie wyłącznie tych zasobów, które są mu znane i określane przez odpowiednie słowa kluczowe. Wyszukując w taki sposób pozostajemy w bańce filtracyjnej i trudno nam dotrzeć…

#digitalizacja

Kompozycja →

Łuskowiec długoogonowy (manis tetradactyla), V Bischoff na podstawie pracy Jacquesa de Sève, zbiory Wellcome Library.

Nauka & edukacja

Europeana, Wikipedia i instytucje GLAM – notatki z konferencji OpenGLAM2013

W wystąpieniach zaproszonych gości pojawił się wątek autorytetu instytucji kultury, wzmacnianego przez udostępnianie swoich zasobów w otwartym modelu.

Zasoby

Zdjęcia z czasów wielkiego kryzysu i projekt Photogrammar

Pracownicy Uniwersytetu Yale stworzyli projekt Photogrammar – internetową platformę umożliwiającą organizację, wizualizację i przeszukiwanie kolekcji ponad 170 tys. zdjęć z kolekcji United States Farm Security Administration and Office of War Information.